Uw vraag

Wat mag een student-ondernemer verdienen zonder kindergeld te verliezen?

Antwoord door Kick-off consultancy

Inkomen lager dan 6 648,12 euro

Het is belangrijk dat je netto belastbaar jaarinkomen lager is dan 6 648,12 euro.  Zo ben je volledig vrijgesteld van sociale bijdragen.

 

Inkomen tussen 6 648,12 en 13 296,25 euro

Ligt je inkomen tussen de 6 648,12 en 13 296,25 euro dan betaal je 20,5% (voor het eerste jaar) en 21% (vanaf het tweede jaar) sociale bijdrage op al je inkomsten boven de 6 648,12 euro.

 

Inkomen hoger dan 13 296,25 euro

Indien je meer dan 13 296,25 euro aan inkomsten hebt, betaal je sociale bijdragen zoals elke zelfstandige in hoofdberoep (dit met een minimum van 719,34 euro per kwartaal).

 

En wat nu met het kindergeld?

Blijft je inkomen onder de 13 296,25 euro, dan blijf je voor de geneeskundige zorgen ten laste bij je ouders. Blijf je ook nog eens onder de 240 werkuren per kwartaal, dan hebben je ouders ook nog recht op kindergeld. Als je toch meer verdient dan 13 296,25 euro verdient, heb je dezelfde rechten als een zelfstandige in hoofdberoep

Kick-off consultancy