Stel hier je vraag

   Waar wil je het antwoord ontvangen?

   Een logo laten ontwerpen. Hoe begin je eraan?

   Wat is crowdfunding? Kan ik hiermee geld vinden voor mijn idee?

   Ik wil starten maar ik heb geen geld. Waar vind ik subsidies of steunmaatregelen?

   Falen hoort erbij – dat weet zelfs het kleinste kind

   Hoe creëer ik meerwaarde met mijn blog?

   Hoe zorg ik ervoor dat het publiek mijn crowdfunding campagne smaakt?

   Het statuut student-ondernemer, wat is dat?

   Hoe gebruik ik social media als jonge ondernemer?

   Wat moet ik doen om mijn bijberoep te starten?

   Waarom kies ik ervoor om iets in bijberoep te doen, en niet in hoofdberoep?

   Kan ik starten met ondernemen wanneer ik werkzoekende ben?

   Antwoord door Haven

   Zeker! Je kan gedurende één jaar ondernemen met behoud van je uitkering. Je moet hiervoor bij de RVA de regeling “springplank naar zelfstandige” aanvragen. Tijdens dit jaar kan je dan naar werk zoeken én je eigen zaak opstarten.

   Om in aanmerking te komen voor dit statuut, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

   • je doet bij de RVA aangifte van de activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag of, indien je al uitkeringen ontvangt, vóór het begin van de activiteit (je mag met andere woorden nog niet met je zelfstandige activiteit begonnen zijn);
   • je mag je loontrekkende activiteit niet stopzetten of verminderen om van het voordeel te kunnen genieten;
   • je mag de afgelopen 6 jaar de zelfstandige activiteit niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend;
   • de activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (in het bijzonder door werknemers of in onderaanneming), tenzij dit heel uitzonderlijk gebeurt;
   • je mag geen artistieke activiteit uitoefenen;
   • je zelfstandige activiteit heeft een bijkomstig karakter (nevenactiviteit).

   Dat laatste betekent dat het aantal uur dat je eraan besteedt en de grootte van je inkomsten beperkt moeten zijn. De RVA oordeelt of dit het geval is of niet. Je uitkering wordt namelijk verminderd met het bedrag van je netto belastbaar jaarinkomen dat het grensbedrag van 4.910,88 euro (bedrag vanaf 01/05/2022) overschrijdt.

   Als je tijdens je werkloosheid start als zelfstandige, verlies je in principe je uitkering wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden van de maatregel ‘springplank naar zelfstandige’. Toch zijn er een aantal uitzonderingen: als je een opleiding volgt met het oog op een zelfstandig beroep bijvoorbeeld. Of als je als oudere werkloze na je 55ste opnieuw gaat werken.

   Neem voor meer info contact op met de RVA.

   Bron: Haven voor jonge ondernemers & Acerta

   Haven

   Haven is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. Samen zorgen ze voor een veilige proeftuin waar jonge ondernemers de ruimte en tijd krijgen om te experimenteren met hun eigen project.

   Hoe zoek ik een btw-nummer op?

   Antwoord door Liantis

   Wil je het btw-nummer of de bedrijfsgegevens opzoeken van een leverancier of klant? Dat kan via de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het controleren van een btw-nummer kan op basis van ondernemingsnummer, naam of adres.

   Wat is de KBO?

   De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank waarin de federale overheid alle gegevens van ondernemingen vastlegt per ondernemingsnummer. Het doel is administratieve vereenvoudiging: bedrijfsgegevens zijn in de databank makkelijk raadpleegbaar en moeten dus niet steeds opnieuw worden opgevraagd.

   Als starter ben je verplicht om je onderneming in te schrijven in de KBO. Je ondernemingsloket regelt dit voor jou.

   Binnenlands btw-nummer opzoeken

   Wil je weten of je eigen bedrijfsgegevens correct vermeld staan in de KBO? Of die van een klant of leverancier opzoeken? Je kan de KBO makkelijk doorzoeken. Dat kan op bedrijfsnaam, ondernemingsnummer of adres. Het ondernemingsnummer is hetzelfde als het btw-nummer, maar dan zonder de vermelding ‘BTW BE’.

   • Op naam: Wil je het btw-nummer opzoeken van een leverancier, maar heb je enkel de naam van de onderneming? Geen nood. Je kan zoeken op naam of een zoekwoord in de benaming.
   • Op adres: Ook als je de naam van een onderneming niet hebt, maar wel een adres, raak je al een heel eind. Geef de postcode, de straat en het huisnummer in en je krijgt alle entiteiten en/of vestigingseenheden te zien die op dat adres zijn ingeschreven.

   Buitenlands btw-nummer controleren

   Doe je zaken over de grens? Dan wil je niet voor verrassingen komen te staan. Check daarom met wie je in zee gaat.

   • Binnen Europa: Wie wil weten of een onderneming een geldig btw-nummer heeft in Europa, kan dit nagaan in de VIES-databank. Zo weet je meteen of de ondernemer in kwestie ingeschreven is voor handelstransacties met bedrijven in andere EU-landen. Hiervoor moet je wel weten in welke lidstaat de ondernemer actief is en moet je ook zijn ondernemingsnummer ingeven. Je ziet dan meteen of de onderneming een geldig btw-nummer heeft.
   • Buiten Europa: Wanneer je zaken doet buiten de Europese Unie hoef je geen btw aan te rekenen en te betalen. Dit geldt zowel voor de export van goederen, als voor het leveren van diensten. Voorwaarde is dat goederen de EU daadwerkelijk verlaten. Dit kan je bewijzen dankzij de douanecontrole.

   Bron: Liantis

   Liantis

   Mijn boekhouding, hoe begin ik daar aan?

   Antwoord door Flanders DC

   Misschien krijg je al grijze haren bij de gedachte aan facturen, inkomsten en uitgaven, en Excels met berekeningen, maar het voeren van een boekhouding is nu eenmaal verplicht. Toch moet je je boekhouding niet zomaar als een verplicht nummertje zien, je haalt er zelf ook heel wat waardevolle informatie uit over je financiële situatie. Best belangrijk, niet?

   Je bent niet verplicht om een erkend boekhouder of boekhoudkantoor onder de arm te nemen, maar we raden dit wel aan. Zij kennen de kneepjes van het vak en kunnen je met raad en daad bijstaan. Als je je boekhouder goed informeert over je zaak, kan die je heel gericht advies geven. Neem je een boekhouder onder de arm? Zorg dan wel dat je zelf ook op de hoogte blijft van de stand van zaken, want de boekhouding blijft jouw verantwoordelijkheid als zaakvoerder.

   Voor je boekhouding moet je volgende dagboeken bijhouden:

   • Een aankoopdagboek: met alle facturen, creditnota’s en rekeningen van je leveranciers
   • Een verkoopdagboek: met alle facturen en creditnota’s van je klanten
   • Een financieel dagboek dat je kan opsplitsen in een kas- en een bankdagboek, en dat alle uitgaven en inkomsten oplijst (zowel cash als via overschrijving)
   • Een jaarlijkse inventaris met een beschrijving en waardering van je goederen/bezittingen, vorderingen, schulden, rechten en verplichtingen van elke aard

   Dat lijkt misschien al een hele boterham, toch is dit nog maar de enkelvoudige of vereenvoudigde boekhouding. Kleine ondernemingen – eenmanszaken (in hoofd- of bijberoep), vennootschappen onder firma (vof) en commanditaire vennootschappen (CommV) met een jaaromzet van minder dan 500.000 excl. btw – hebben hieraan voldoende.

   Alle andere zelfstandigen en bedrijven moeten een dubbele boekhouding voeren. Hierbij moeten ze niet alleen alle inkomende en uitgaande facturen registreren, maar ook de betaling of ontvangst ervan. Concreet: je boekt dus niet enkel je aan- en verkopen, maar ook de financiële transacties die erbij horen.

   Naast het bijhouden van een aankoopdagboek, verkoopdagboek, financieel dagboek en inventaris gelden er voor een dubbele boekhouding nog enkele verplichtingen:

   • Een algemeen rekeningstelsel (boekhoudplan) volgen
   • Een jaarrekening opstellen
   • De jaarrekening laten goedkeuren door de algemene vergadering van jouw vennootschap binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar
   • De jaarrekening officieel neerleggen bij de Nationale Bank binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering

   Op de website van de FOD Economie vind je de brochure ‘Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming?’. Deze brochure geeft een goed overzicht van alle regels en verplichtingen.

   Bron: Flanders DC

   Flanders DC

   Met welke cijfers moet ik als starter rekening houden?

   Antwoord door Annelies Van Ostaeyen

   Jij weet hoe je business werkt en kent je zaak vanbinnen en vanbuiten, maar om je financieel management op orde te hebben én te houden, heb je best ook zicht op volgende cijfers:

   • Omzet: prijs x volume
   • Brutomarge: omzet – variabele kosten. Je brutomarge moet al je vaste kosten kunnen dekken.
   • Cash burn: hoeveel geld je effectief uitgeeft
   • Banksaldo: het bedrag dat op je bankrekening staat
   • Vorderingen: hoeveel openstaande facturen je hebt en wanneer je deze inkomsten gaat ontvangen
   • Schulden: hoeveel openstaande facturen je zelf hebt en wanneer je deze gaat betalen

   Heb jij je zaken op orde?

   Bron: Flanders DC

   Annelies Van Ostaeyen

   Diensthoofd Ondernemen Stad Geel