Stel hier je vraag

   Waar wil je het antwoord ontvangen?

   Een logo laten ontwerpen. Hoe begin je eraan?

   Wat is crowdfunding? Kan ik hiermee geld vinden voor mijn idee?

   Ik wil starten maar ik heb geen geld. Waar vind ik subsidies of steunmaatregelen?

   Falen hoort erbij – dat weet zelfs het kleinste kind

   Hoe creëer ik meerwaarde met mijn blog?

   Hoe zorg ik ervoor dat het publiek mijn crowdfunding campagne smaakt?

   Het statuut student-ondernemer, wat is dat?

   Hoe gebruik ik social media als jonge ondernemer?

   Wat moet ik doen om mijn bijberoep te starten?

   Waarom kies ik ervoor om iets in bijberoep te doen, en niet in hoofdberoep?

   Hoe maak ik duurzame keuzes?

   Antwoord door Flanders DC

   Duurzaam ondernemen is niet alleen iets voor de grote jongens. Je hebt helemaal geen uitgekiende duurzaamheidsstrategie nodig om je steentje bij te dragen. Ook jij als starter kan enkele bewuste keuzes maken.

   Waarmee kan je zoal beginnen?

   Je kantoor biedt een massa mogelijkheden. Sommige zaken zullen iets meer tijd vragen, andere kan je snel uitvoeren.

   • Je afval sorteren is een begin. Maar heb je ook el gedacht aan printen op gerecycleerd papier en lege cartridges of koffiecapsules inzamelen?
   • Wijs single use plastic resoluut de deur: bye bye bekertjes, wegwerpbestek en co.
   • Bekijk of je kan overschakelen op hernieuwbare energie.

   Nog meer tips voor duurzaamheid op de werkvloer? Klik hier. Of klik hier voor een checklist met een aantal quick wins.

   En check zeker eens wat de wettelijke verplichtingen zijn rond afvalbeheer, energieverbruik, enz.

   Transport

   Ook op vlak van transport zijn er een aantal quick wins die je kan realiseren. Probeer je werkverplaatsingen zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te doen.

   Werk je met transporteurs? Doe dan beroep op ‘Lean and Green’ bedrijven. Dat zijn firma’s die de CO2-uitstoot van hun logistieke activiteiten reduceren. Ook kan je op korte termijn aan CO2-compensatie doen. Dat wil zeggen dat je je CO2-uitstoot berekent en die compenseert door te investeren in klimaatprojecten. Hier lees je er meer over.

   Op lange termijn kan je dan weer korte ketens inrichten, leveringen zoveel mogelijk bundelen en je logistieke flow herdenken.

   Bron: Flanders DC

   Flanders DC

   Wat moet ik verplicht vermelden op mijn zakelijke website en sociale media?

   Antwoord door VLAIO

   Als bedrijf moet je op je website en sociale media een aantal gegevens verplicht vermelden. Zelfs als je online niets verkoopt. Check dus even of je in orde bent. Zo vermijd je een boete en win je aan vertrouwen bij potentiële klanten.

   Vandaag is de online aanwezigheid van je onderneming een noodzaak geworden om concurrentieel te blijven. Ook als je online niets verkoopt, ben je als bedrijf best vindbaar via een website en/of sociale media. Op deze platformen moet je wel verplicht een aantal gegevens vermelden. En let op: deze verplichting geldt ook als je een vrij beroep uitoefent.

   Online vermelden

   Wat moet je dan allemaal vermelden? Het lijkt nogal logisch, maar allereerst de naam van je onderneming. Heeft je zaak geen naam? Dan moet je je eigen naam vermelden. Ook het adres van je vestiging en contactgegevens moet je publiceren.

   Verder zijn er ook een aantal formele identificatiegegevens die je moet weergeven op je website en/of sociale media, zoals je btw-nummer en ondernemingsnummer indien van toepassing.

   Is je onderneming een vennootschap? Vermeld dan zeker ook de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en de bevoegde ondernemingsrechtbank. Die laatste omschrijf je als volgt: het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen je vennootschap haar zetel heeft.

   Oefen je een gereglementeerd beroep uit, zoals audioloog, diëtist of psycholoog? Dan moet je informatie geven over de beroepstitel, de bevoegde beroepsvereniging en de beroepsregels. Oefen je een beroep uit waarvoor je een bepaalde vergunning moet kunnen voorleggen, zoals vastgoedmakelaar? Dan moet je ook de toezichthoudende autoriteit vermelden.

   Ten slotte moet je het ook vermelden op je website als je klanten onderworpen worden aan een gedragscode, zoals bij een sportclub.

   Maakt je website gebruik van cookies? Dan moet je ook een cookieverklaring opnemen. Verwerk je gegevens van klanten? Dan moet je ook info geven over het respecteren van de privacywetgeving.

   Altijd vermelden Indien van toepassing
   Naam van de onderneming Vennootschap: rechtsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsrechtbank
   Adres Gereglementeerde beroepen: beroepstitel, beroepsvereniging, beroepsregels
   Contactgegevens Vergunde activiteiten: toezichthoudende autoriteit
   Ondernemingsnummer Gedragscode
   Cookieverklaring en privacywetgeving
   Bij e-commerce: check de informatieplicht

   En bij online verkoop?

   Als je aan e-commerce doet, moet je verplicht nog wat extra info geven zoals de prijs, aankoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, … Het is belangrijk dat klanten duidelijk zicht krijgen op wat ze kopen en onder welke voorwaarden. Een volledig overzicht van de informatieplicht als webshopuitbater vind je hier.

   Controle

   De FOD Economie is bevoegd voor de controle van bedrijfspagina’s. Uit een recente controle bleek dat meer dan één op drie ondernemingen niet in orde was met de wettelijk verplichte vermeldingen op hun website en/of sociale media. Hiervoor riskeer je een boete. Check dus zeker of je de verplichte gegevens overal duidelijk vermeldt.

   Bron: Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

   VLAIO

   Welke beroepskosten kan ik inbrengen als student-zelfstandige?

   Antwoord door Lien Schoofs

   Zelfstandigen hebben het vaak over ‘kosten maken’. Maar wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Om je activiteit uit te oefenen, moet je vaak wel wat aankopen: kantoorbenodigdheden, een laptop, specifieke apparatuur, een auto, … De meeste van die kosten mag je aftrekken van je inkomen. Het resultaat is je netto-inkomen en daarop word je belast in de personenbelasting.

   Aftrekbare beroepskosten houden je belastbaar inkomen dus laag. Ze zorgen ervoor dat je minder belastingen moet betalen. Dat geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep.

   Er zijn wel enkele voorwaarden:

   • Je hebt de kosten gemaakt om je beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen.
   • Je betaalt de kosten in het jaar dat je ze in aftrek wil nemen.
   • Je hebt bewijsstukken (facturen, overeenkomsten, bonnetjes, …).

   Beperkt of gedeeltelijk aftrekbare kosten

   Soms gebruik je zaken zowel professioneel als privé. Bijvoorbeeld je internetabonnement, je werkplek thuis of je auto. Een deel van die kosten mag je inbrengen als beroepskosten, de rest is privé. Zorg ervoor dat je een geloofwaardige verdeelsleutel toepast die strookt met je activiteiten en gepresteerde uren.

   Hou er ook rekening mee dat niet alle beroepskosten 100% aftrekbaar zijn. Deze kosten ka je maar gedeeltelijk inbrengen:

   • Een professioneel etentje is voor 69% aftrekbaar.
   • Relatiegeschenken kan je voor 50% inbrengen.
   • Gebruik je een auto voor je activiteit? In een eenmanszaak kan je deze kosten voor 75% tot 100% aftrekken van het bedrag van je professionele autogebruik. Voor vennootschappen varieert dit tussen 50% en 100%.

   Volledig aftrekbare kosten

   Bijna alle overige kosten die je maakt voor je beroepsactiviteit zijn volledig aftrekbaar. Bijvoorbeeld je sociale bijdragen, bepaalde verzekeringen of specifieke beroepskledij. Ook de kosten voor je boekhouder of accountant kan je volledig aftrekken. Je mag trouwens ook kosten van vóór je opstart in rekening brengen. Plan je dus om binnenkort met een eigen zaak te starten? Hou dan nu al alle aankoopbewijzen bij!

   Bron: Liantis, e-book ‘Ondernemen als student’

   Lien Schoofs

   Projectmedewerker Startup2440 binnen de dienst Ondernemen van Stad Geel

   Kan je student-zelfstandige blijven in de zomermaanden?

   Antwoord door Liantis

   Ja, volgens de overheid loopt een academiejaar vanaf het vierde kwartaal van een jaar tot en met het derde kwartaal van het daaropvolgende jaar. In de zomervakantie blijf je dus student en voldoe je nog altijd aan de voorwaarden van het statuut van student-zelfstandige. Studeer je af in juni? Dan behoud je het statuut nog tot eind september.

   Wil je starten als student-zelfstandige tijdens de zomermaanden of in september, met andere woorden tijdens het derde kwartaal? Dan kan dat niet op basis van je inschrijving voor het komende academiejaar. Er wordt dan bekeken of je kan aansluiten als student-zelfstandige op basis van je inschrijving tijdens het voorbije schooljaar. Ook je laatste schooljaar in het middelbaar kan daarvoor in aanmerking komen, als je tenminste 18 jaar oud bent.

   Bron: Liantis, e-book ‘Ondernemen als student’

   Liantis