Stel hier je vraag

   Waar wil je het antwoord ontvangen?

   Een logo laten ontwerpen. Hoe begin je eraan?

   Wat is crowdfunding? Kan ik hiermee geld vinden voor mijn idee?

   Ik wil starten maar ik heb geen geld. Waar vind ik subsidies of steunmaatregelen?

   Falen hoort erbij – dat weet zelfs het kleinste kind

   Hoe creëer ik meerwaarde met mijn blog?

   Hoe zorg ik ervoor dat het publiek mijn crowdfunding campagne smaakt?

   Het statuut student-ondernemer, wat is dat?

   Hoe gebruik ik social media als jonge ondernemer?

   Wat moet ik doen om mijn bijberoep te starten?

   Waarom kies ik ervoor om iets in bijberoep te doen, en niet in hoofdberoep?

   Uit welke ondernemingsvormen kan ik kiezen?

   Antwoord door Liantis

   Wil je aan de slag gaan als zelfstandige? Dan heb je vast wel wat vragen. Richt je een eenmanszaak op of ga je voor een vennootschap? En welke soorten vennootschappen zijn er allemaal? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende ondernemingsvormen? Wij zetten alles voor je op een rijtje. Read along.

   Eenmanszaak vs. vennootschap

   Een eenmanszaak is de meest gekozen ondernemingsvorm bij starters. De eenmanszaak wordt opgericht door één natuurlijk persoon, die onbeperkt aansprakelijk is.

   Wat is nu het verschil met een vennootschap? Het voornaamste verschil is de ‘aansprakelijke persoon’: wie betaalt de rekeningen en naar wie gaat de winst? In een eenmanszaak ben jij dit persoonlijk. Alle winst is dus voor jou. Kom je echter in financiële moeilijkheden, dan kunnen schuldeisers beslag leggen op je persoonlijke bezit.

   In het andere geval is het je vennootschap (als ‘rechtspersoon’) die verbintenissen aangaat, winst ontvangt en aansprakelijk is in geval van schulden. Bij problemen blijf je zelf dus buiten schot, tenzij het om een vennootschapsvorm gaat waarbij de (werkende) vennoten aansprakelijk zijn voor de schulden, zoals bij een VOF of een CommV (zie verder).

   Nog meer weten? Klik hier.

   Vennootschapsvormen

   Je kan je activiteiten naast een eenmanszaak ook uitoefenen in een vennootschap. Aan elke vennootschapsvorm zijn specifieke voorwaarden verbonden op het vlak van het kapitaal, het aantal aandeelhouders en de aansprakelijkheid. Er zijn vier basisvennootschapsvormen:

   1. De besloten vennootschap (BV)
   2. De naamloze vennootschap (NV)
   3. De coöperatieve vennootschap (CV)
   4. De maatschap

   Klik op één van de vier vennootschapsvormen voor meer info. Graag nog meer lezen? Klik hier.

   Hoe je keuze maken?

   Twijfel je over welke rechtsvorm nu de beste is voor je onderneming? Denk dan zeker eens na over het aantal vennoten of aandeelhouders waarmee je een zaak wil starten, welk startkapitaal je ter beschikking hebt en hoe goed je boekhoudkundige skills zijn.

   • Vennoten of aandeelhouders

   Een vennoot of aandeelhouder is een (mede-)eigenaar van je zaak. Bij sommige vennootschapsvormen kan je alleen een onderneming oprichten, bij andere zijn twee of meerdere oprichters dan weer vereist.

   • Startkapitaal

   Je startkapitaal zijn de middelen je bij de opstart inbrengt in je vennootschap. Dit kan geld zijn dat je zelf ter beschikking hebt of een bedrag dat je leent bij een bank of investeerder. Je vennootschapsvorm bepaalt in de meeste gevallen je minimumstartkapitaal.

   • Risico en aansprakelijkheid

   Een belangrijk verschil tussen de verschillende vennootschapsvormen is de aansprakelijkheid van de vennoten of aandeelhouders. De mate van aansprakelijkheid speelt vooral een rol wanneer je onderneming in slechte papieren zit. Zo kan het – afhankelijk van de vorm die je kiest – bijvoorbeeld zijn dat je met je persoonlijke bezit moet opdraaien voor de schulden van je vennootschap.

   • Boekhouding

   Je ondernemingsvorm heeft ook een invloed op de boekhoudkundige verplichtingen die je moet vervullen. Volstaat een vereenvoudigde boekhouding of is een volledige boekhouding vereist? Algemeen genomen nemen de verplichtingen toe naarmate je zaak verder groeit.

   • Opstartkosten

   Bij elke vennootschapsvorm komen andere opstartkosten kijken: van je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) over je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds tot een bezoek aan je notaris om de notariële akte op te maken. Hou rekening met al deze kosten wanneer je de passende vennootschapsvorm voor jouw nieuwe zaak kiest.

   Voor- en nadelen ondernemingsvormen: een overzicht

   We zetten alle voor- en nadelen van elke ondernemingsvorm nog eens voor je op een rijtje. Zo bepaal je makkelijker welke vorm het beste past bij jouw plannen.

     Eenmanszaak BV NV CV Maatschap
   Oprichting via notariële akte Nee Ja Ja Ja Nee
   Min. aantal oprichters 1 1 1 3 2
   Min. Startkapitaal Geen Geen, maar wel voldoende vermogen vereist 61.500 euro Geen, maar wel voldoende vermogen vereist Geen
   Financieel plan verplicht Nee Ja Ja Ja   Nee
   Aandelen vrij overdraagbaar NVT Ja (mits aanpassing statuten) Ja Ja Nee (tenzij geregeld via statuten)
   Aansprakelijkheid vennoten/aandeelhouders NVT Beperkt tot eigen inbreng Beperkt tot eigen inbreng Beperkt tot eigen inbreng Onbeperkt en hoofdelijk

   Bron: Liantis

   Liantis

   Welke boekhoudverplichtingen zijn er?

   Antwoord door Liantis

   Een correcte boekhouding voeren, is wettelijk verplicht. Een foutloze boekhouding heeft ook voor jou als zelfstandige heel wat voordelen. Zo heb je zicht op de financiële gezondheid van je onderneming en kan je de fiscus gemakkelijk de nodige info bezorgen. We zetten de basisregels van een goede boekhouding voor jou op een rijtje.

   Vereenvoudigde vs. volledige boekhouding

   Een boekhouding bevat info over alle verrichtingen die in je onderneming gebeuren. Afhankelijk van de rechtsvorm van je zaak en de omzet die je draait, moet je een vereenvoudigde of volledige boekhouding voeren. In beide gevallen moeten alle verrichtingen binnen je onderneming voldoende gedocumenteerd zijn met facturen, rekeninguittreksels, … Heb je de keuze, ga dan voor een elektronische boekhouding. Die is niet alleen handiger, maar ook sneller, meer transparant en verkleint de papierberg.

   Mag ik een vereenvoudigde boekhouding voeren?

   Kies je voor een eenmanszaak en bedraagt je jaaromzet maximaal 500.000 euro (exclusief btw)? Dan volstaat een vereenvoudigde boekhouding. Ook als je start onder de vorm van een maatschap, commanditaire vennootschap (CommV) of vennootschap onder firma (VOF) mag je een vereenvoudigde boekhouding voeren, op voorwaarde dat je jaaromzet niet meer dan 500.000 euro (exclusief btw) bedraagt.

   Wat houdt een vereenvoudigde boekhouding in?

   Hierbij moet je dagelijks je financiële dagboeken (kas- en bankboek) invullen en op regelmatige basis een aan- en verkoopboek bijhouden. Daarnaast stel je jaarlijks een inventarisatieboek en een jaarrekening op.

   • De financiële dagboeken geven een overzicht van alle contante verrichtingen (kasboek) en alle transacties via de zakelijke bankrekening (bankboek).
   • In het aankoopboek noteer je alle inkomende facturen.
   • In het verkoopboek hou je alle uitgaande facturen bij.
   • Het inventarisatieboek bevat een beschrijving en waardering van de voorraad en moet minstens één keer per jaar opgemaakt worden.
   • Elk jaar stel je ook een interne jaarrekening op, maar je bent niet verplicht om die openbaar te maken.

   Wanneer moet ik een volledige boekhouding voeren?

   Heeft je zaak een andere vennootschapsvorm of is de jaaromzet hoger dan 500.000 euro (exclusief btw)? Dan ben je verplicht om een volledige boekhouding te voeren. Daarbij komt extra administratie kijken: een rekeningstelsel (met activa en passiva) en een uitgebreide jaarrekening met balans, een resultatenrekening en toelichting.

   Wat houdt een volledige boekhouding in?

   • In het dagboek of journaal registreer je alle verrichtingen. Ze moeten correct (volledig, chronologisch en zonder uitstel) worden ingeschreven in een ongesplitst dagboek of een hulpdagboek. Je hulpdagboek mag eventueel gesplitst zijn in bijzondere hulpdagboeken. Al die verrichtingen worden ook voortdurend ingeschreven in of overgebracht naar de rekeningen waarop ze betrekking hebben. Eens per maand worden de verrichtingen in een centraal dagboek samengevat.
   • Een rekeningstelsel is een gestructureerd plan waarin alle rekeningen worden ondergebracht. Dat rekeningstelsel is afgestemd op je onderneming volgens de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (dat is vastgesteld in het KB van 12 september 1983).
   • Minstens één keer per jaar moet je zorgvuldig in een boek een inventaris opmaken van de voorraden, bezittingen, vorderingen en schulden. Ook hier moet je de indeling van het rekeningstelsel respecteren.
   • Jaarlijks ben je verder verplicht om een jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank. Een afschrift hiervan wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

   Overleg met je boekhouder of accountant

   Een correcte boekhouding voeren, neemt best wat tijd in beslag. Maak daarom goede afspraken met je boekhouder of accountant over wat jij op jou neemt en wat je liever of beter door hem/haar laat doen. Voor een lijst van boekhouders en accountants in jouw regio kan je terecht bij het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA).

   Bron: Liantis

   Liantis

   Waarom moet ik sociale bijdragen betalen?

   Antwoord door Haven

   In België is er een uitgebreid zorgsysteem. Iedereen die werkt, doet zijn duit in de zorgspaarpot. Hiermee betaalt de overheid de pensioenen, uitkeringen voor zieken, werklozen, mensen met een beperking, …

   Wanneer je in loondienst werkt, stort je werkgever een deel van jouw maandloon naar de overheid.

   Als zelfstandige doe je dat zelf. Elke zelfstandige moet zich daarom aansluiten bij een sociaal secretariaat. Op basis van wat je verdient, betaal je elk kwartaal een bepaald percentage aan de sociale zekerheid. Dit zijn de sociale bijdragen.

   Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt (ook al komt er niets binnen) minimaal een kleine 800 euro per kwartaal.

   Voor een zelfstandige in bijberoep is het mogelijk dat je geen sociale bijdragen betaalt op voorwaarde dat je inkomen onder de grens van +/- 1550 euro op jaarbasis valt.

   Meer weten of nog een vraag? Stel ze via onze website of stuur een berichtje naar info@startup2440.com.

   Bron: Haven

   Haven

   Haven is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. Samen zorgen ze voor een veilige proeftuin waar jonge ondernemers de ruimte en tijd krijgen om te experimenteren met hun eigen project.

   Wat mag niet ontbreken in mijn zakelijke e-mail?

   Antwoord door VLAIO

   Effectieve e-mails schrijven, die je (potentiële) klanten willen openen en volledig lezen, het kan een hele uitdaging zijn. Het is niet omdat je een groot adressenbestand hebt, dat je e-mails ook gaan aanslaan. Hieronder vertellen we je daarom welke elementen zeker niet mogen ontbreken in je e-mail.

   1. Een duidelijk doel

   Wanneer je een e-mail gaat versturen, is het belangrijk om hierbij steeds een duidelijk doel voor ogen te houden. Denk op voorhand goed na wat je met je e-mail wil bereiken. Wil je dat lezers doorklikken naar je website? Wil je dat ze iets kopen? Wil je dat ze een filmpje bekijken? Pas wanneer je je doel gekozen hebt, kan je een e-mail schrijven die het gewenste resultaat zal opleveren. Probeer om je boodschap zo simpel mogelijk te houden en streef slechts één doel per e-mail na.

   2. Een herkenbare afzender

   Zorg ervoor dat mensen in hun inbox duidelijk kunnen zien van wie de e mail afkomstig is. Kies als afzender de naam van je zaak of van een persoon. Wanneer mensen enkel een e-mailadres zien of – erger nog – geen afzender, dan loop je het risico dat je e-mail in de spam belandt.

   3. Een aantrekkelijk onderwerp

   De onderwerpregel van je e-mail kan je zien als een soort van advertentie die gaat bepalen of de ontvanger je mail al dan niet gaat openen. Het is dan ook belangrijk om een korte en aantrekkelijke titel te schrijven die de aandacht trekt en de ontvanger overtuigt om de e-mail te bekijken. Zo kan je de onderwerpregel bijvoorbeeld personaliseren met de naam van de ontvanger.

   4. Een correcte aanspreking

   Val niet met de deur in huis, maar start je e-mail met een gepaste begroeting. Zo weten mensen voor wie de e-mail bedoeld is, voelen ze zich meer aangesproken en kom jij als afzender ook vriendelijker over. Hou rekening met de mate van formaliteit. Bij sommige doelgroepen is een formele aanspreking vereist, bij andere kan een informele begroeting dan weer. Zoek uit wie je doelpubliek is, wat hun verwachtingen zijn en stem de aanspreking daarop af.

   5. Een to-the-point boodschap

   Je stuurt je e-mail met als doel om een bepaalde boodschap over te brengen. Schrijf geen ellenlange tekst, maar probeer je boodschap kort en bondig te houden. Enkele tips:

   • Draai niet rond de pot en probeer zo snel mogelijk tot de hoofdzaak te komen.
   • Heb je meer dan één punt? Gebruik dan een opsomming of tussentitels. Zo wordt je e-mail overzichtelijker en scanbaar, waardoor je lezer meteen de hoofdpunten meekrijgt.
   • Wil je een lange tekst delen? Geef in je e-mail enkel een korte introductie en verwijs mensen voor de volledige tekst naar het bijbehorende artikel op je website.

   6. Een duidelijke call-to-action

   Met je e-mail wil je mensen aanzetten tot een bepaalde actie. Om dat duidelijk te maken is het belangrijk om een duidelijke call-to-action in je e mail te verwerken die mensen vertelt wat ze moeten doen. Voorbeelden zijn ‘Koop nu’, ‘Lees meer’, enz.

   Denk er ook aan om je call-to-action klikbaar te maken, zodat je lezers meteen op de juiste pagina terechtkomen. Of nog beter? Zet de call-to-action in een button of een opvallend lettertype, zodat mensen er niet naast kunnen kijken.

   7. De juiste afbeeldingen

   Afbeeldingen spreken vaak meer aan dan gewone platte tekst. Kies voor afbeeldingen die een meerwaarde hebben, waarbij er een link is met je boodschap. Hou rekening met:

   • De grootte: Een afbeelding met een aanzienlijke bestandsgrootte kan ervoor zorgen dat je e-mail traag ingeladen wordt.
   • Filters: Sommige e-mailprogramma’s blokkeren afbeeldingen om veiligheidsredenen. Stel je e-mail daarom zo op, zodat hij er ook zonder afbeelding(en) goed uitziet.

   8. Een goede afsluiter

   Eindig je e-mail niet te abrupt, maar sluit af met een passende slotzin, gevolgd door jouw naam of die van je zaak. Door een goede afsluiter te gebruiken, blijft je lezer achter met een positief gevoel over je onderneming. Zorg ervoor dat afsluiter en aanspreking in dezelfde lijn liggen. Ben je formeel begonnen, eindig dan ook formeel.

   9. Contactgegevens en social share buttons

   Wanneer je ontvanger je e-mail gelezen heeft, is hij misschien wel nieuwsgierig geworden naar je zaak. Plaats daarom onderaan je contactgegevens en social share buttons.

   10. Een uitschrijfknop

   Het is belangrijk (en zelfs verplicht) om lezers de mogelijkheid te geven zich uit te schrijven of hun voorkeuren aan te passen. Zo houd je een lijst over van mensen die ook echt oprecht geïnteresseerd zijn.

   Bron: hetinternetookuwzaak.be, een initiatief van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

   VLAIO