Uw vraag

Mag ik kosten aanrekenen voor de opmaak van een offerte?

Antwoord door Unizo

Een offerte wordt verondersteld gratis te zijn, ook al komt de overeenkomst daarna niet tot stand. Het behoort tot het risico van de ondernemer dat de overeenkomst al dan niet tot stand komt.

Uiteraard kan je steeds anders overeenkomen en hiervoor toch een prijs aanrekenen. Dit moet dan wel vooraf meegedeeld worden aan de klant. Het volstaat dus niet om pas bij het afleveren van de offerte de kostprijs erop te vermelden. Dan heeft de klant immers niet de mogelijkheid gehad om te kunnen instemmen.

Kosten aanrekenen voor een offerte kan bijvoorbeeld aangewezen zijn wanneer het gaat om zeer belangrijke voorstudies. In dat geval houden je prestaties meer in dan de loutere voorbereidingen voor het maken van een offerte. Commercieel is het ook een optie om in dat geval de kost in mindering te brengen bij effectieve bestelling van het product of de dienst.

Bron: Unizo magazine september 2023

Unizo