Uw vraag

Moet je als student-ondernemer sociale bijdragen betalen?

Antwoord door Kick-off consultancy

De eerste 3 jaren betaal je als starter de forfaitaire minimumbijdrage (FMB), dit is 77,69 euro per kwartaal in jouw geval.

In bijberoep, dus ook als student-ondernemer, komt dit overeen met een jaarinkomen van € 1 471,01. Dit is gewoon een basis-bedrag dat door de overheid is gekozen voor de berekening van het FMB.

Jaarinkomen minder dan 6 648,13

Als je als student-ondernemer een jaarinkomen onder 6 648,13 euro hebt moet je geen sociale bijdragen betalen. Maar als starter kan je geen verlaging (vrijstelling) aanvragen. Je zal deze 77,69 euro per kwartaal dus moeten betalen. Als later blijkt dat je jaarinkomen minder dan 6 648,13 euro bedraagt, zal je deze bedragen terug krijgen.

Kick-off consultancy