Uw vraag

Is het mogelijk om een zaak op te starten als werkzoekende?

Antwoord door Karolien Moonen

Voor bepaalde activiteiten bestaat de mogelijkheid om de werkloosheidsuitkering te behouden. Hiervoor dient er wel toestemming verkregen worden bij de RVA. Dit is een schriftelijke aanvraag die dient te gebeuren volgens het formulier C45E, te verkijgen bij de uitbetalingsinstelling. Indien de toestemming van de RVA bekomen wordt blijven de werkloosheidsuitkeringen behouden tijdens de voorbereidende werken van de eigen zaak. Deze voorbereidingstijd is beperkt tot 6 maanden en wordt maar éénmaal toegestaan. De werkzoekende moet ook nog steeds beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. 

 Vanaf het ogenblik dat de zelfstandige activiteit effectief wordt uitgevoerd zal het recht op werkloosheidsuitkering verloren gaan.

 De overheid voorziet ook in een duwtje in de rug indien de werkzoekende een stap wil zetten naar een zelfstandige activiteit, zowel op het gebied van inkomen als met hulp bij het opstarten van de zaak.

 Je kan hierover alvast veel informatie terugvinden op volgende websites:

 https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/een-eigen-zaak-starten/een-eigen-zaak-oprichten-als-werkzoekende

https://ikwilstarten.be/startersvragen/kan-ik-zelfstandige-worden-als-werkloze

https://www.vdab.be/werkinzicht/zelfstandige.shtml

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t87

Karolien Moonen

Docent bedrijfsmanagement Thomas More
Jurist