Uw vraag

Moet je zelfstandige zijn om een leurkaart aan te vragen?

Antwoord door Marc Hellemans

In principe dient men zelfstandig te zijn om zelf een leurkaart aan te vragen, men dient namelijk over een ondernemingsnummer te beschikken dat gelinkt zal worden aan de leurkaart.  Men krijgt dan een “machtiging werkgever”. Het is wel zo dat een werkgever die een kaart met “machtiging werkgever” heeft, ook voor zijn werknemers ( die eventueel mee op de markt staan) een kaart als “aangestelde” kan aanvragen.  Zij zijn dus wel loontrekkend maar beschikken dan over een kaart als aangestelde.  Bij verkoop op openbare markten dient iedereen die achter het kraam aanwezig is over een kaart te beschikken, hetzij als werkgever of als aangestelde. Bij deur aan deur verkoop heeft men ook een leurkaart nodig maar dient men bijkomende ook een bewijs van goed gedrag en zeden te hebben.

Een leurkaart kan je aanvragen bij een ondernemersloket.

Marc Hellemans

Stimuleert en ondersteunt ondernemers en partners bij Xerius