Uw vraag

Welke vergunningen heb ik als starter nodig?

Antwoord door Patricia Van den Broeck

Vergunningen

Voor sommige zelfstandige activiteiten heb je een specifieke vergunning of toelating nodig, zonder dewelke je niet mag starten. Hierbij een overzicht:

 • Bij ambulante handel (rondreizende ondernemer met wisselende standplaats, bv. een marktkramer) is een leurkaart verplicht. Je moet deze kaart aanvragen bij je ondernemingsloket.
 • Kermisactiviteiten.
 • Wanneer je in België een zaak wil starten, maar niet beschikt over de Belgische nationaliteit, de Zwitserse nationaliteit of de nationaliteit van een van de lidstaten uit de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), dan heb je een beroepskaart nodig.
 • Wil je als beenhouwer of spekslager aan de slag, dan heb je een vergunning nodig voor het verkopen, het te koop stellen, het voor verkoop bewaren en het met het oog op verkoop versnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.
 • Verkoop van tabaksproducten.
 • Als je voedingsmiddelen maakt, invoert, verhandelt, verpakt of transporteert, is een vergunning vereist.
 • Ben je een aannemer die overheidsopdrachten uitvoert voor openbare bouwwerken, dan moet je erkend zijn door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.
 • Verkoop, vervaardiging, verwerking en analyse van alcoholhoudende dranken.
 • Open je een handelsvestiging van meer dan 400 m2, dan moet je hiervoor verplicht een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de vestiging zal worden uitgebaat.
 • Speel je muziek af, dan moet je zowel een billijke vergoeding betalen als een vergoeding aan Sabam. Dit ter bescherming van de auteursrechten.
 • Als je activiteiten uitvoert binnen de voedselketen, moet je hiervoor een toelating krijgen van het federaal voedselagentschap (FAVV).

Nog meer info over vergunningen en toelatingen? Raadpleeg dan het overzicht van de Belgische overheid. Wil je een specifieke vergunning aanvragen? Dan kan je daarvoor terecht bij een ondernemingsloket.

Bron: ikstartmijnzaak.be, een initiatief van Securex

Patricia Van den Broeck

Projectcoördinator Startup 2440