Uw vraag

Hoe zorg ik ervoor dat mijn klanten betalen?

Antwoord door Caroline Vreys

Als zelfstandige heb je er natuurlijk alle belang bij dat je klanten hun facturen tijdig betalen. Met deze tips geraak je vlot aan je centen:

  • Zorg voor goede algemene voorwaarden (de zogenaamde kleine lettertjes op de achterzijde van de factuur) en zorg ervoor dat de klant deze voorwaarden ook aanvaardt (zet ze bijvoorbeeld ook op de bestelbon die je laat ondertekenen door de klant).
  • In de algemene voorwaarden kan je heel wat maatregelen tegen wanbetalers opnemen: je kan de vervaldatum voor betaling aankondigen en ook welke nalatigheidsinteresten en aanmaningskosten de klant mag verwachten als hij niet tijdig betaalt. Dankzij de clausule van eigendomsvoorbehoud blijf je eigenaar van de geleverde goederen totdat je de volledige prijs ontvangen hebt. Op die manier recupereer je tenminste al datgene wat je leverde.
  • Door klanten te laten betalen bij (of zelfs voor) levering, vermijd je dat je facturen later onbetaald blijven. Zeker als je producten levert, kan je op die manier te werk gaan. Bij de levering van diensten ligt dit wel wat moeilijker. Maak minstens de betalingstermijn zo kort mogelijk.
  • Vraag eventueel een voorschot van je klanten. Dit dien je uiteraard wel expliciet met de klant overeen te komen.
  • Je kan ook voorafgaandelijk een onderzoek doen naar de financiële toestand van een professionele klant door onder andere de balans van de klant te raadplegen op de website van de Nationale Bank.
  • Stuur ook op regelmatige basis een overzicht van je gewerkte uren door naar de klant. Als de klant te lang wacht om overzichten of facturen te betwisten, dan mag je er van uitgaan dat hij of zij ermee instemde. Om elke discussie te voorkomen, kan je zelfs per gewerkte dag de gepresteerde uren laten ondertekenen.

Bron: Securex

Caroline Vreys

Bedrijfsjuriste Thomas More