Uw vraag

Kan ik een handelszaak starten in mijn woning?

Antwoord door Bart Verachtert

Op de vraag of er al dan niet een handelszaak kan voorzien worden in jouw woning of appartement kan geen algemeen antwoord gegeven worden.

Dit hangt immers af van de stedenbouwkundige voorschriften die op het betreffende perceel van toepassing zijn en deze kunnen heel verschillend zijn.

Indien het mogelijk is om er een zaak op te starten, hangt het van de vergunningstoestand van het pand, de aard van de activiteiten en de oppervlakte die nodig is af of er al dan niet een omgevingsvergunning of stedenbouwkundige melding nodig is.

Dus hiervoor kan je best altijd informeren bij het contactcentrum grondgebonden zaken van de stad Geel. Je kan hiervoor een e-mail sturen naar grondgebondenzaken@geel.be of een afspraak maken via www.geel.be of 014/56.77.77

Bart Verachtert

Diensthoofd Stadsontwikkeling en Kernversterkend Beleid Stad Geel