Uw vraag

Kan ik zomaar mijn eigen zaak starten?

Antwoord door Lien Schoofs

Startersvoorwaarden

Speel je met het idee om je eigen zaak op te starten? Super, fijn dat te horen! Weet wel dat niet iedereen zomaar een onderneming kan oprichten. We sommen de voorwaarden waaraan je moet voldoen hieronder kort voor je op.

Als starter:

  • moet je meerderjarig zijn;
  • mag je niet uit je burgerrechten ontzet zijn;
    • Een rechter kan je een verbod opleggen om persoonlijk of via een tussenpersoon een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Ook na een faillissement kan je een dergelijk verbod opgelegd krijgen.
  • moet je handelingsbekwaam zijn;
    • Ben je wettelijk of gerechtelijk onbekwaam verklaard of ben je onder een voorlopige bewindvoerder geplaatst, dan kun je helaas geen onderneming opstarten.
  • moet je de Belgische nationaliteit hebben of onderdaan zijn van een ander land van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
    • Wie niet aan deze voorwaarde voldoet en in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, moet over een verblijfsvergunning beschikken en in de meeste gevallen houder zijn van een beroepskaart.

Sinds 1 september 2018 heb je geen attest bedrijfsbeheer meer nodig om een eigen zaak op te starten. En sinds 1 januari 2019 moet je ook geen beroepskennis meer kunnen aantonen. Om je slaagkansen als starter te vergoten, blijft een goede kennis bedrijfsbeheer uiteraard wel een meerwaarde en vormt je beroep uitoefenen met kennis van zaken een troef.

Hou er verder rekening mee dat er voor bepaalde vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen specifieke vereisten gelden. Meer info hierover vind je hier.

Bron: Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken., een publicatie van VLAIO

Lien Schoofs

Projectmedewerker Startup 2440 binnen de dienst Ondernemen van Stad Geel