Uw vraag

Heeft mijn vzw een leurkaart nodig om op zomermarkten bier te verkopen voor het goede doel?

Antwoord door Korinne Laenen

Bierflesjes

De Vlaamse overheid heeft een aparte regeling uitgewerkt voor occasionele verkopen zonder commercieel doel, zoals verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ten voordele van de natuur, een humanitaire catastrofe, een ramp of bij belangrijke schade.

Je hebt dan een vergunning niet-commerciële verkoop nodig. Voer je als particulier de actie, dan moet je als particulier de vergunning aanvragen. Verkoop je in opdracht van een vereniging, dan moet de vereniging voor de vergunning zorgen en jou daarvan een kopie bezorgen. De verkoop mag plaatsvinden op eender welke plaats zolang je van de gemeente wel toestemming hebt om die plaats in te nemen of van de eigenaar bij het gebruik van een private plaats. Bijvoorbeeld bij een verkoop aan een standje in de supermarkt. Voor online verkopen voor het goede doel heb je geen vergunning nodig.

Als vzw kan je een verkoop organiseren met een vergunning niet-commerciële verkoop indien de verkoop occasioneel is. Wanneer je als vzw bijvoorbeeld elke week op de markt staat om iets te verkopen, dan heb je wel een leurderskaart nodig.  Die kan aangevraagd worden bij een ondernemingsloket naar keuze.

Wanneer de verkoopactie beperkt is tot één gemeente, dan moet de vergunning bij die gemeente aangevraagd worden. Zo’n aanvraag is gratis en je hoeft enkel mee te delen wie je bent, wat je gaat doen, waar, wanneer en voor welk doel. De gemeente waar de vergunning wordt aangevraagd, evalueert of de verkoop occasioneel is.

Wanneer de actie zich uitstrekt over meerdere gemeentes en je van een gemeente een bijkomende toelating nodig hebt (bij gebruik van openbaar domein), dan doe je een aanvraag bij de verschillende gemeentes waar je je actie houdt. Je hebt sowieso de toestemming nodig van de betreffende gemeentes, wanneer je bijvoorbeeld met je actie een deel van de openbare weg inneemt. Alleen bij een actie over verschillende gemeentes heen zonder bijkomende toelating van een gemeente kan je je vergunning bekomen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit kan gewoon door een mailtje te sturen naar reglementen@vlaio.be waarin je meldt wie je bent, wat je gaat doen, waar, wanneer en voor welk doel. Dit is ook kosteloos en je ontvangt dan een vergunning die je kan tonen als men er naar vraagt. 

Aangezien men hier zelf geproduceerd bier wil gaan verkopen, moet er ook gekeken worden naar de voedselveiligheid. Wanneer je slechts occasioneel voedingsmiddelen voor het goede doel (gelegenheidsverkoop) verkoopt, dan moet je niet in het bezit zijn van een toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en hoef je ook geen bijdrage aan het FAVV te betalen. Dit zolang de verkopen maximaal vijf keer per jaar plaatsvinden. Met gelegenheidsverkoop wordt onder meer bedoeld: een jaarlijkse pannenkoekenverkoop, een barbecue van de jeugdbeweging en een wafelverkoop voor het goede doel. Enkele basisvereisten wat betreft hygiëne blijven echter algemeen geldig. Zowel wanneer je de producten verkoopt als wanneer je ze gratis uitdeelt.  Wanneer dit wel op regelmatige basis zal gebeuren, zal er ook contact moeten opgenomen worden met het FAVV. 

Bovendien gaat het hier over alcoholische dranken en zal men wellicht ook een “handelaarsvergunning alcohol” nodig hebben.  Die moet aangevraagd worden bij de dienst Douane en Accijnzen maar ook dit kan een ondernemingsloket voor je regelen. 

Korinne Laenen

Medewerker Contact Center Agentschap Innoveren & Ondernemen