Uw vraag

Wat is het verschil tussen een sociaal verzekeringsfonds en een ondernemingsloket?

Antwoord door Lien Schoofs

Sociaal verzekeringsfonds & ondernemingsloket

Bij de opstart van een eigen zaak komt heel wat kijken: je moet je onderneming laten registreren via een ondernemingsloket en je moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Maar wat is nu precies het verschil tussen beide?

Ondernemingsloket

Als starter ga je bij een ondernemingsloket langs voor alle formaliteiten betreffende je zaak:

  • het aanvragen van een ondernemingsnummer
  • het aanvragen van een btw-nummer (als je btw-plichtig bent)
  • het aanvragen van vergunningen

Dit kan bij een ondernemingsloket in jouw buurt, maar ook online. Ben je al een aantal jaar bezig en wijzigt er wat aan je onderneming? Dan ga ja daarvoor ook langs het ondernemersloket. Denk aan: het aanvragen van bijkomende vergunningen, het opvragen van een afschrift van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), een wijziging in je sociaal statuut, een eventuele stopzetting van je zelfstandige activiteit, …

Sociaal verzekeringsfonds

In tegenstelling tot het ondernemingsloket, richt een sociaal verzekeringsfonds zich tot jou, de persoon achter de onderneming. Anders dan werknemers sta je als zelfstandige zelf in voor je sociale zekerheid. Hoe gaat dat in zijn werk? Je sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds en betaalt per kwartaal sociale bijdragen. Hoeveel hangt af van je aansluiting als zelfstandige in hoofd- of bijberoep én wordt berekend op je netto belastbaar inkomen van dat jaar. Is je inkomen nog niet berekend? Dan betaal je eventueel een voorlopige sociale bijdrage.

Let op! Je bent verplicht je aan te sluiten vóór je met je zelfstandige activiteit begint! Zo zijn je sociale rechten gewaarborgd als je er een beroep op moet doen. Je doktersbriefjes worden bijvoorbeeld enkel terugbetaald als je correct aangesloten bent bij een sociaal verzekeringsfonds en je sociale bijdragen betaald zijn. Informeer je goed over de mogelijke sociale verzekeringsfondsen: de prijs en service verschillen namelijk. Bovendien kan je pas na 4 jaar veranderen van fonds.

Bron: Liantis

Lien Schoofs

Projectmedewerker Startup 2440 binnen de dienst Ondernemen van Stad Geel