Uw vraag

Wat is het verschil tussen een eenmanszaak en vennootschap?

Antwoord door Unizo

Eenmanszaak vs. vennootschap

Zoals we in een eerder artikel al aangaven, verandert de vennootschapswet binnenkort grondig. Op 1 mei 2019 zullen de nieuwe regels voor vennootschappen in werking treden. Die nieuwe regels hebben een impact op je keuze voor een eenmanszaak of vennootschap. Hieronder lees je welke verschillen er zijn tussen beide rechtsvormen op basis van de nieuwe wet.

Eenmanszaak

Heb je als ondernemer geen vennootschap opgericht, dan werk je automatisch in een eenmanszaak. Een eenmanszaak is een onderneming die niet over een aparte rechtspersoonlijkheid beschikt. Dat betekent dat er dus geen duidelijke splitsing is tussen het vermogen van je zaak en je privévermogen.

Bij een eenmanszaak stel je verder alle handelingen in naam van je zaak. Bijgevolg neem je ook alle rechten en plichten van de onderneming persoonlijk op jou.

Je bent in een eenmanszaak onbeperkt aansprakelijk, wat betekent dat je met je volledige vermogen instaat voor de verbintenissen van je onderneming. Maak je schulden? Dan kan alles wat je bezit (of nog zal bezitten) dienen om die schulden af te lossen. Het maakt niet uit of je dat bezit met je zaak hebt verdiend of op een andere manier hebt verworven (erfenis, schenking, kansspel, …). In het slechtste geval kan dus je persoonlijk bezit in beslag genomen worden. Bij een faillissement bestaat er gelukkig wel het principe van de ‘verschoonbaarheid’. Als je zaak failliet gaat en de rechtbank is van oordeel dat jou geen fouten verweten kunnen worden, dan kan je ‘verschoonbaar’ verklaard worden. Je kan dan niet meer vervolgd worden voor schulden die na het faillissement onbetaald bleven. Zo kan je na een faillissement met een schone lei starten en eventueel een nieuwe zaak oprichten.

Het grootste voordeel van de eenmanszaak is dat beslissingen op een snelle en informele manier genomen kunnen worden. Bovendien zijn er weinig administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

Vennootschap

Anders dan de eenmanszaak is de vennootschap een rechtspersoon. Dat betekent dat je vennootschap optreedt als een zelfstandige entiteit in het handelsverkeer en bijvoorbeeld contracten kan sluiten. Bepaalde vennootschapsvormen zijn hierdoor bijzonder geschikt om je privévermogen te scheiden van je zakelijk vermogen.

Wanneer je zaak in de problemen komt en je bepaalde schulden niet meer kunt betalen, blijft je privévermogen in principe buiten schot. Het risico geldt alleen voor het vermogen van de vennootschap. Deze beperkte aansprakelijkheid kan evenwel opgeheven worden door oprichters- of bestuurdersaansprakelijkheid. Het is dan ook aangewezen een weldoordacht businessplan op te stellen om je hiertegen te beschermen.

Kiezen is verliezen?

Ten slotte vraag je je bij het maken van je keuze misschien het volgende af: wat zijn nu precies de voor- en nadelen van een eenmanszaak vs. een vennootschap? Hier worden de pros & cons voor jou overzichtelijk op een rijtje gezet!

Bron: Unizo

Unizo