Uw vraag

Solden, wat mag en wat niet?

Antwoord door Patricia Van den Broeck

De koopjes of sale… een periode waarin je het als ondernemer extra druk zal krijgen. Daarom zetten we nu alvast even op een rijtje wat mag en wat niet.

Solden

Er zijn jaarlijks twee toegelaten soldenperiodes: van 3 januari tot en met 31 januari en van 1 juli tot en met 31 juli. Tijdens deze periodes mag je aanzienlijke kortingen geven en met verlies verkopen om sneller van je resterende voorraad (winter- of zomercollectie) af te geraken.

De term ‘solden’ geldt niet exclusief voor ondernemingen die modegebonden producten verkopen. Alle ondernemers mogen aan de koopjes deelnemen. Buiten de wettelijke periodes is gebruik van de benaming ‘solden’ of synoniemen zoals ‘koopjes’ en ‘sale’ voor iedereen verboden.

Sperperiode

De sperperiode is de periode die voorafgaat aan de solden en waarin het verboden is om kortingen aan te kondigen voor kleding, schoenen en lederwaren. Er zijn dus 2 sperperiodes: de wintersperperiode van 3 december tot en met 2 januari en de zomersperperiode van 1 juni tot en met 30 juni.

Het verbod geldt enkel voor het ‘aankondigen’ van prijsverminderingen. Wil je bij het afrekenen een korting toekennen tijdens de sperperiode, dan kan dat. Zolang je er maar geen reclame voor maakt. Tijdens de sperperiode is het niet toegelaten om te verkopen met verlies. Koppelverkoop kan dan weer wel: artikelen goedkoper aanbieden op voorwaarde dat je er minstens twee koopt. Het verbod geldt ten slotte ook niet tijdens braderieën die tijdens de sperperiode georganiseerd worden, op voorwaarde dat ze hoogstens 4 dagen duren.

Uitverkoop

Een uitverkoop is toegestaan naar aanleiding van een uitzonderlijke situatie waarbij je je voorraad snel wil afbouwen. Tijdens een uitverkoop mag je met verlies verkopen.

Een uitverkoop kan dus in principe het hele jaar door, maar het gebruik van de term ‘uitverkoop’ of synoniemen zoals ‘opruiming’ en ‘stockverkoop’ is enkel toegelaten in de bij wet voorziene gevallen. Dit is onder meer bij een stopzetting, een brand, een verhuizing, … Het volledige overzicht vind je hier.

Verkopen met verlies

Verkopen met verlies is het verkopen van producten tegen een prijs die lager is dan de inkoop- of herbevoorradingsprijs. Over het algemeen is dit verboden, behalve tijdens de soldenperiodes en tijdens een bij wet toegestane uitverkoop.

Wat mag je aftrekken van de inkoopprijs?

  • Structureel verworven kortingen (je krijgt bijvoorbeeld bij elke bestelling 5% korting van je leverancier)
  • En 80% van de volumekortingen die je het afgelopen jaar kreeg voor hetzelfde goed
  • Eenmalige kortingen kan je niet verrekenen

Verkoop met verlies = Verkoopprijs < Inkoopprijs – Structurele kortingen – 80% van volumekorting afgelopen jaar voor hetzelfde goed

Voor leveranciers van diensten en fabrikanten van goederen geldt dit verbod niet.

 

Bron: Liantis & Unizo

Patricia Van den Broeck

Projectcoördinator Startup 2440