Uw vraag

Het ABC van de Startende Ondernemer (1)

Antwoord door Lien Schoofs

Met de activa van een onderneming wordt de in geld uitgedrukte waarde bedoeld die het geheel aan bezittingen van de onderneming vertegenwoordigt. Tegenover de activa staan de passiva, de som van het eigen vermogen en het vreemde vermogen (de schulden). Op de balans van een onderneming zijn de activa en de passiva steeds aan elkaar gelijk.

Het Business Model Canvas (BMC) van Alex Osterwalder is een tool om jouw onderneming met negen bouwstenen te omschrijven. Tips & tricks bij het invullen van je BMC vind je hier.

Crowdfunding is een alternatieve manier om je project of onderneming te financieren. Bij deze financieringsmethode gaan particulieren een klein bedrag investeren en deze kleine investeringen financieren samen het volledige project.

Directe kosten zijn kosten die onmiddellijk kunnen toegewezen worden tot een bepaald product of een bepaalde dienst. Als een bakker grondstoffen aankoopt voor zijn brood, dan zijn dit directe kosten.

Een elevator pitch is een bedrijfspresentatie van dertig seconden tot twee minuten. In deze pitch geef je een korte samenvatting van waar je onderneming voor staat en wat je doet.

Een freelancer is een zelfstandige zonder personeel die tijdelijke, betalende opdrachten doet. Een freelancer is geen werknemer, hij is leverancier van zijn eigen diensten. Iets voor jou?

De GDPR of Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese verordening die regels vastlegt voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie.

Het herroepingsrecht laat een consument toe om binnen een bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden een gekocht goed terug te sturen (of af te zien van een dienst). Waarop de consument het betaalde bedrag terugkrijgt. De termijn waarbinnen de herroeping moet gebeuren, is 14 dagen.

Met het i-DEPOT kan je een officiële registratiedatum vastleggen voor jouw idee of creatie. Dit is geen eigendomsrecht, maar je kan er later wel mee bewijzen dat je de eerste was.

Een jaarrekening is het financiële verslag van een onderneming opgemaakt aan het einde van het boekjaar. Een jaarrekening bevat vier onderdelen: de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans.

KBO staat voor Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat is een databank waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Als je een zaak start, dan moet je langs een ondernemingsloket passeren om je te laten inschrijven in de KBO.

Als je producten of diensten aan consumenten verkoopt buiten je vaste vestigingsplaats(en), dan oefen je een ambulante activiteit uit. Voorbeelden zijn verkoop op evenementen, huis-aan-huisverkoop, verkoop op de openbare weg of op openbare markten. In veel gevallen heb je hiervoor een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ nodig, ook wel een leurkaart genoemd.

Lien Schoofs

Projectmedewerker Startup 2440 binnen de dienst Ondernemen van Stad Geel