Uw vraag

Welke gegevens moet mijn bedrijfspagina vermelden?

Antwoord door VLAIO

Je stond er waarschijnlijk nog niet bij stil, maar je bedrijfswebsite of professionele Facebookpagina moet verplicht een aantal gegevens vermelden, zelfs als je online niets verkoopt. Welke dat zijn lees je hieronder. Check zeker even of je in orde bent. Zo vermijd je een eventuele boete en win je aan vertrouwen bij (potentiële) klanten.

Wil je als onderneming concurrentieel blijven, dan is online aanwezigheid vandaag een noodzaak. Via een bedrijfswebsite of professioneel account op sociale media ben je vindbaar voor potentiële klanten. Let er hierbij wel op dat je de nodige gegevens vermeldt. De FOD Economie voert namelijk controle op bedrijfspagina’s uit en voldoe je niet aan de wettelijke verplichtingen, dan riskeer je een boete.

Wat moet je altijd vermelden?

  • De naam van je onderneming. Heeft je onderneming (nog) geen naam, dan moet je je eigen naam vermelden.
  • Ook je vestigingsadres en andere mogelijke contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, …) neem je op.

Wat moet ik vermelden indien van toepassing?

  • Je ondernemingsnummer en btw-nummer.
  • Is je onderneming een vennootschap? Dan moet je ook de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en de bevoegde ondernemingsrechtbank vermelden. Dat laatste doe je als volgt: het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen je vennootschap haar zetel heeft.
  • Oefen je een gereglementeerd beroep uit? Dan moet je informatie geven over de beroepstitel, de bevoegde beroepsvereniging en de beroepsregels.
  • Oefen je een beroep uit waarvoor je een bepaalde vergunning moet kunnen voorleggen (bv. vastgoedmakelaar)? Dan moet je ook de toezichthoudende autoriteit vermelden.
  • Verder moet je het ook vermelden als je klanten onderworpen worden aan een gedragscode. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een sportclub.
  • Maakt je website gebruik van cookies? Dan moet je natuurlijk een cookieverklaring opnemen. En verwerk je gegevens van klanten? Dan moet je ook een privacyverklaring toevoegen.
  • Verkoop je online? Dan moet je verplicht nog wat extra informatie geven: de prijs van je producten, de aankoopvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden, … Klanten moeten op een duidelijke manier zicht krijgen op wat ze aankopen en onder welke voorwaarden. Een volledig overzicht van de informatieplicht als je een webshop uitbaat vind je hier.

Op de website Het internet. Ook uw zaak. vind je nog heel wat nuttige tips. Check it out!

Bron: Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

VLAIO