Uw vraag

Hoe vraag ik de corona hinderpremie aan?

Antwoord door VLAIO

Heeft jouw onderneming een fysieke locatie in Vlaanderen en heb je die verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad? Dan kan je sinds 27 maart de corona hinderpremie aanvragen. Dat kan hier door rechtsboven te klikken op de rode knop ‘Aanvragen’.

Wie kan aanspraak maken op de premie?

Alle ondernemingen en winkels met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht moeten sluiten door de federale maatregelen.

Als je verplicht bent je onderneming volledig te sluiten, dan kan je wanneer je aan de voorwaarden voldoet aanspraak maken op een premie van 4000 euro. Zelfs al bied je nog take-away mogelijkheden aan of doe je leveringen aan huis.

De federale maatregelen zijn afgekondigd tot en met 19 april. Alle ondernemers die getroffen zijn door een sluiting van hun locatie bekomen een premie van 4.000 euro, ook voor elke bijkomende exploitatiezetel met minstens 1 voltijdsequivalente (VTE) RSZ-ingeschreven tewerkstelling voor de sluiting tot en met 5 april. Voor elke bijkomende sluitingsdag daarna, krijgen ze een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

Indien een onderneming met een volledige verplichte sluiting meerdere exploitatiezetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Meer info? Je vindt de meest gestelde vragen hier.

Op www.vlaio.be/corona vind je trouwens ook andere steunmaatregelen waarop je eventueel een beroep kan doen zoals uitstel/vrijstelling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, ...

Kom ik in aanmerking voor de premie als ik mijn webshop open hou?

Als je je fysieke winkelpand verplicht moet sluiten kom je in aanmerking oor de premie, ook als je webshop nog actief blijft.

Maakt een vzw aanspraak op de premie?

Ook vzw’s en verenigingen in Vlaanderen maken aanspraak op de corona hinderpremie, maar enkel indien er een economische activiteit is en met minstens 1 voltijdsequivalente (VTE) RSZ-ingeschreven tewerkstelling. Een bijkomende voorwaarde is uiteraard dat je een fysieke locatie hebt die je verplicht moet sluiten door de coronamaatregelen van de overheid.

Is de premie ook van toepassing voor zelfstandigen in bijberoep?

Ja, de premie is er ook voor zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep. Natuurlijk geldt ook hier de voorwaarde dat je onderneming een fysieke locatie in Vlaanderen moet hebben en dat die door de federale maatregelen verplicht moet sluiten.

Kan ik de premie cumuleren met andere premies en tegemoetkomingen?

Ja, het is geen probleem om de corona hinderpremie te cumuleren met andere tegemoetkomingen zoals het overbruggingsrecht, de gewone hinderpremie, … De premie valt onder de Europese de-minimisregeling, waardoor het maximaal steunplafond van de-minimis gerespecteerd moet worden.

Moet ik direct aanvragen of heb ik nog wat tijd?

Direct aanvragen is niet noodzakelijk. Je het tijd tot en met 19 mei 2020 om je aanvraag in te dienen. Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie uitbetaald krijgen.

Hoe ga ik te werk om de premie aan te vragen?

Als aanvrager moet je je identificeren via je elektronische identiteitskaart (e-id) of via een andere aanmeldsleutel (bijvoorbeeld itsme). Na aanmelding, kan je je aanvraag starten. Je doorloopt hierbij 4 schermen. De aanvraag is eenvoudig en kan je gerust zelf doen.

Kan mijn boekhouder de aanvraag indienen?

As je boekhouder gemandatteerd is in het Vlaams toegangs- en gebruikersbeheer om in jouw naam een aanvraag in te dienen, dan kan dat. Let op: het gaat niet om hetzelfde mandaat als bij Tax-on-web.

Wat moet ik bij de hand hebben?

  • Je e-id en de pincode van je e-id (of een andere aanmeldsleutel)
  • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de corona hinderpremie uitbetaald kan worden (in IBAN-formaat!)
  • Je gewone openingsdagen, zoals voor de coronamaatregelen
  • Je rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, bv, …)
  • Voor eenmanszaken en zelfstandigen:
    • Je zelfstandigenstatuut: hoofdberoep of bijberoep?
    • In geval van bijberoep: betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep?
  • Het webadres (url) van je onderneming als je dat hebt

Problemen bij het aanvragen?

Ondervind je technische problemen? Neem dan contact op met VLAIO op het gratis nummer 1700. De lijn is bemand van 9 tot 19 uur.

Veel succes met het indienen van de aanvraag!

Bron: VLAIO & VLAIO

VLAIO