Uw vraag

Mag ik mijn openingsuren aanpassen door corona?

Antwoord door Lien Schoofs

Openingsuren aanpassen

Nu de coronamaatregelen geleidelijk teruggedraaid worden en je zaak (binnenkort) weer open mag, wil je misschien graag langer open blijven op weekdagen of in het weekend om het verlies te beperken. Mag dat?

Openingsuren

Qua openingsuren kunnen we een onderscheid maken tussen winkels en diensten. Diensten (kappers, schoonheidssalons, horeca, …) zijn niet onderworpen aan wetgeving. Zij mogen zelf hun openingsuren en sluitingsdagen bepalen.

Winkels (verkoop van goederen) moeten wel sluitingsuren hanteren. Ze moeten gesloten zijn voor 5 uur en na 20 uur. Op vrijdag en werkdagen die vooraf gaan aan een wettelijke feestdag mogen ze open blijven tot 21 uur. Concreet betekent dat dat je je openingsuren wettelijk mag verruimen tot 20 uur van maandag tot donderdag en tot 21 uur op vrijdag, zonder dat je dat ergens moet melden of aanvragen. Verder zijn er ook uitzonderingen op de verplichte sluitingsuren voor bepaalde categorieën van winkels zoals tankstations, krantenwinkels en ijssalons.

Nachtwinkels mogen voorlopig geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22 uur.

Sluitingsdagen

Ook hier gelden de regels enkel voor handelaars, niet voor dienstverleners. Een handelaar mag zijn wekelijkse sluitingsdag vrij kiezen. In principe kan je dus je wekelijkse sluitingsdag verplaatsen, maar er zijn hierbij wel twee beperkingen:

  • de wekelijkse sluitingsdag moet gedurende minstens zes maanden dezelfde blijven.
  • je mag je personeel niet zomaar op een andere dag inzetten. Je moet hiervoor toestemming hebben van het personeelslid en er zijn aanpassingen nodig aan de arbeidsovereenkomst/het arbeidsreglement.

Mag ik klanten privé ontvangen na de openingsuren?

Dit is af te raden gezien de federale coronamaatregelen. De overheid zal dit wellicht beschouwen als omzeiling van de maatregelen, waardoor je boetes riskeert.

Bron: Unizo

Lien Schoofs

Projectmedewerker Startup 2440 binnen de dienst Ondernemen van Stad Geel