Uw vraag

Welke verzekeringen heb ik nodig als starter?

Antwoord door Unizo

Als starter is het verstandig je tegen mogelijke risico’s te laten verzekeren. De wetgever heeft enkele verzekeringen verplicht voor zelfstandige activiteit. Andere zijn niet verplicht, maar wel aan te raden. We sommen ze hieronder voor je op.

Verplichte verzekeringen

 • Eventuele (bedrijfs)wagens moeten verzekerd worden. Je sluit hiervoor een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen af.
 • Heb je personeel, dan moet je voor hen een arbeidsongevallenverzekering aangaan. Dit doe je vóór het personeel tewerkgesteld wordt.
 • Voor een hele reeks gebouwen die publiek toegankelijk zijn, moet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing afgesloten worden. Een gewone brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid uitbating volstaan niet. Concreet gaat het om: kleinhandelaars met een verkoop- en opslagruimte groter dan 1.000 m², restaurants, frituren en drankgelegenheden met een publieke ruimte groter dan 50 m², dancings, discotheken en andere openbare dansgelegenheden, hotels en motels, en ten slotte kantoren met een publieke ruimte van in totaal meer dan 500 m². Twijfel je? Neem contact op met je stad of gemeente.

Voor bepaalde sectoren en indien je personeel tewerkstelt, zijn er nog extra verzekeringen vereist. Een overzicht vind je hier.

Aan te raden verzekeringen

Naast verplichte verzekeringen, zijn er ook een aantal verzekeringen waarbij je vrij kan beslissen of je deze al dan niet afsluit.

Om je sociaal statuut aan te vullen, zijn volgende verzekeringen een aanrader:

 • Vrij aanvullend pensioen
 • Verzekering gewaarborgd inkomen
 • Verzekering kleine risico’s (bij het ziekenfonds)
 • Hospitalisatieverzekering

Afhankelijk van je zelfstandige activiteit kunnen verder nog volgende verzekeringen nuttig zijn:

 • Brandverzekering
 • Verzekering bedrijfsschade
 • Verzekering machinebreuk
 • Verzekering alle risico’s
 • Verzekering motorvoertuigen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating/exploitatie
 • Burgerlijke aansprakelijkheid na levering
 • Transportverzekering
 • Aansprakelijkheid van mandatarissen en bestuurders van ondernemingen
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand

Meer info over alle bovenvermelde verzekeringen vind je hier.

Bron: Unizo & Unizo

Unizo