Uw vraag

Welke boekhoudverplichtingen zijn er?

Antwoord door Liantis

Een correcte boekhouding voeren, is wettelijk verplicht. Een foutloze boekhouding heeft ook voor jou als zelfstandige heel wat voordelen. Zo heb je zicht op de financiële gezondheid van je onderneming en kan je de fiscus gemakkelijk de nodige info bezorgen. We zetten de basisregels van een goede boekhouding voor jou op een rijtje.

Vereenvoudigde vs. volledige boekhouding

Een boekhouding bevat info over alle verrichtingen die in je onderneming gebeuren. Afhankelijk van de rechtsvorm van je zaak en de omzet die je draait, moet je een vereenvoudigde of volledige boekhouding voeren. In beide gevallen moeten alle verrichtingen binnen je onderneming voldoende gedocumenteerd zijn met facturen, rekeninguittreksels, … Heb je de keuze, ga dan voor een elektronische boekhouding. Die is niet alleen handiger, maar ook sneller, meer transparant en verkleint de papierberg.

Mag ik een vereenvoudigde boekhouding voeren?

Kies je voor een eenmanszaak en bedraagt je jaaromzet maximaal 500.000 euro (exclusief btw)? Dan volstaat een vereenvoudigde boekhouding. Ook als je start onder de vorm van een maatschap, commanditaire vennootschap (CommV) of vennootschap onder firma (VOF) mag je een vereenvoudigde boekhouding voeren, op voorwaarde dat je jaaromzet niet meer dan 500.000 euro (exclusief btw) bedraagt.

Wat houdt een vereenvoudigde boekhouding in?

Hierbij moet je dagelijks je financiële dagboeken (kas- en bankboek) invullen en op regelmatige basis een aan- en verkoopboek bijhouden. Daarnaast stel je jaarlijks een inventarisatieboek en een jaarrekening op.

  • De financiële dagboeken geven een overzicht van alle contante verrichtingen (kasboek) en alle transacties via de zakelijke bankrekening (bankboek).
  • In het aankoopboek noteer je alle inkomende facturen.
  • In het verkoopboek hou je alle uitgaande facturen bij.
  • Het inventarisatieboek bevat een beschrijving en waardering van de voorraad en moet minstens één keer per jaar opgemaakt worden.
  • Elk jaar stel je ook een interne jaarrekening op, maar je bent niet verplicht om die openbaar te maken.

Wanneer moet ik een volledige boekhouding voeren?

Heeft je zaak een andere vennootschapsvorm of is de jaaromzet hoger dan 500.000 euro (exclusief btw)? Dan ben je verplicht om een volledige boekhouding te voeren. Daarbij komt extra administratie kijken: een rekeningstelsel (met activa en passiva) en een uitgebreide jaarrekening met balans, een resultatenrekening en toelichting.

Wat houdt een volledige boekhouding in?

  • In het dagboek of journaal registreer je alle verrichtingen. Ze moeten correct (volledig, chronologisch en zonder uitstel) worden ingeschreven in een ongesplitst dagboek of een hulpdagboek. Je hulpdagboek mag eventueel gesplitst zijn in bijzondere hulpdagboeken. Al die verrichtingen worden ook voortdurend ingeschreven in of overgebracht naar de rekeningen waarop ze betrekking hebben. Eens per maand worden de verrichtingen in een centraal dagboek samengevat.
  • Een rekeningstelsel is een gestructureerd plan waarin alle rekeningen worden ondergebracht. Dat rekeningstelsel is afgestemd op je onderneming volgens de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (dat is vastgesteld in het KB van 12 september 1983).
  • Minstens één keer per jaar moet je zorgvuldig in een boek een inventaris opmaken van de voorraden, bezittingen, vorderingen en schulden. Ook hier moet je de indeling van het rekeningstelsel respecteren.
  • Jaarlijks ben je verder verplicht om een jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank. Een afschrift hiervan wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Overleg met je boekhouder of accountant

Een correcte boekhouding voeren, neemt best wat tijd in beslag. Maak daarom goede afspraken met je boekhouder of accountant over wat jij op jou neemt en wat je liever of beter door hem/haar laat doen. Voor een lijst van boekhouders en accountants in jouw regio kan je terecht bij het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA).

Bron: Liantis

Liantis