Uw vraag

Moet ik als ondernemer verzekerd zijn?

Antwoord door Haven

Dat is niet verplicht, maar wel aan te raden. Het hangt er een beetje van af hoe ‘risicovol’ je onderneming is. Een basisverzekering die elke ondernemer kan aangaan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Die vergoedt onopzettelijke schade die veroorzaakt is door een contractuele of door een beroepsfout.

Je ontwerpt bijvoorbeeld voor een van je klanten, een transportbedrijf, een app die helpt om de snelste route voor vrachtwagens te berekenen. Omdat je een module verkeerd programmeerde, rijden veel vrachtwagens fout en lijdt je klant financiële schade. Je beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt die schade.

Voor een aantal beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Bijvoorbeeld voor architecten, voor fiscale beroepen zoals boekhouders en belastingconsulenten, voor notarissen, voor gezondheidszorgberoepen, … Een volledige lijst vind je hier.

Sommige verzekeringen zijn verplicht, zoals een arbeidsongevallenverzekering zodra je personeel in dienst hebt. Of een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als je een bedrijfsvoertuig hebt. Als je een winkel uitbaat, heb je ten slotte verplicht een brandverzekering nodig. Nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@startup2440.com

Bron: FOD Economie & Liantis

Haven

Haven is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. Samen zorgen ze voor een veilige proeftuin waar jonge ondernemers de ruimte en tijd krijgen om te experimenteren met hun eigen project.