Uw vraag

Hoe kan ik zelfstandige in bijberoep worden?

Antwoord door Acerta

Starten in bijberoep is een veilige optie. Loopt het goed, dan kan je er later nog altijd je hoofdberoep van maken. Klinkt zelfstandige in bijberoep jou als muziek in de oren? We leggen je graag uit onder welke voorwaarden dat kan.

Meer dan één job

Je wilt starten als zelfstandige in bijberoep? Dan is het belangrijk om te weten met welke hoofdactiviteit je je bijberoep kan combineren.

Je bent zelfstandige in bijberoep als je naast je zelfstandige activiteit…

  • minstens halftijds als werknemer in loondienst werkt en daarbij minstens 235 uren op kwartaalbasis presteert (berekend in een 38-uren stelsel);
  • minstens 6/10 van een volledig uurrooster werkt als vastbenoemde in het onderwijs en daarbij minstens 282 uren op kwartaalbasis presteert (berekend in een 38-uren stelsel);
  • minstens 5/10 van een volledig uurrooster werkt als contractueel in het onderwijs en daarbij minstens 235 uren op kwartaalbasis presteert (berekend in een 38-uren stelsel);
  • minstens halftijds werkt als ambtenaar;
  • niet werkt, maar toch recht op een rust- of invaliditeitspensioen opbouwt. Je neemt bijvoorbeeld loopbaanonderbreking of tijdskrediet op, of je krijgt een opzegvergoeding;
  • een socialezekerheidsuitkering krijgt, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, een ziekte- of invaliditeitsuitkering, een uitkering wegens een arbeidsongeval, brugpensioen, … De basis voor deze uitkering moet een minstens halftijdse tewerkstelling als loontrekkende zijn. Een uitkering op basis van een vroegere zelfstandige activiteit laat het niet toe om als zelfstandige in bijberoep aan de slag te gaan.

Hoeveel je verdient met je hoofdactiviteit speelt geen rol. Er zit bovendien ook geen plafond op wat je als zelfstandige in bijberoep mag verdienen.

Minder sociale bijdragen

Als starter in bijberoep doorloop je dezelfde stappen als een zelfstandige in hoofdberoep. Je vindt het stappenplan voor starters hier.

Zo hebben alle starters een ondernemingsnummer nodig. En ze moeten zich allemaal aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Maar: als zelfstandige in bijberoep hou je wel de voordelen van de sociale zekerheid van je hoofdactiviteit. Je betaalt in bijberoep dan ook lagere sociale bijdragen dan in hoofdberoep. Hier kan je de sociale bijdragen van hoofd- en bijberoep vergelijken.

Online platform voor bijberoepers

Het statuut van zelfstandige in bijberoep kan best complex zijn. Daarom lanceerde Acerta een digitaal platform met alle relevante info. Ontdek het platform hier.

Nog hulp nodig bij je keuze of vragen over opstarten? Contacteer Startup 2440! We helpen je graag verder.

Bron: Acerta

Acerta