Uw vraag

Wat moet ik verplicht vermelden op mijn zakelijke website en sociale media?

Antwoord door VLAIO

Als bedrijf moet je op je website en sociale media een aantal gegevens verplicht vermelden. Zelfs als je online niets verkoopt. Check dus even of je in orde bent. Zo vermijd je een boete en win je aan vertrouwen bij potentiële klanten.

Vandaag is de online aanwezigheid van je onderneming een noodzaak geworden om concurrentieel te blijven. Ook als je online niets verkoopt, ben je als bedrijf best vindbaar via een website en/of sociale media. Op deze platformen moet je wel verplicht een aantal gegevens vermelden. En let op: deze verplichting geldt ook als je een vrij beroep uitoefent.

Online vermelden

Wat moet je dan allemaal vermelden? Het lijkt nogal logisch, maar allereerst de naam van je onderneming. Heeft je zaak geen naam? Dan moet je je eigen naam vermelden. Ook het adres van je vestiging en contactgegevens moet je publiceren.

Verder zijn er ook een aantal formele identificatiegegevens die je moet weergeven op je website en/of sociale media, zoals je btw-nummer en ondernemingsnummer indien van toepassing.

Is je onderneming een vennootschap? Vermeld dan zeker ook de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en de bevoegde ondernemingsrechtbank. Die laatste omschrijf je als volgt: het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen je vennootschap haar zetel heeft.

Oefen je een gereglementeerd beroep uit, zoals audioloog, diëtist of psycholoog? Dan moet je informatie geven over de beroepstitel, de bevoegde beroepsvereniging en de beroepsregels. Oefen je een beroep uit waarvoor je een bepaalde vergunning moet kunnen voorleggen, zoals vastgoedmakelaar? Dan moet je ook de toezichthoudende autoriteit vermelden.

Ten slotte moet je het ook vermelden op je website als je klanten onderworpen worden aan een gedragscode, zoals bij een sportclub.

Maakt je website gebruik van cookies? Dan moet je ook een cookieverklaring opnemen. Verwerk je gegevens van klanten? Dan moet je ook info geven over het respecteren van de privacywetgeving.

Altijd vermelden Indien van toepassing
Naam van de onderneming Vennootschap: rechtsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsrechtbank
Adres Gereglementeerde beroepen: beroepstitel, beroepsvereniging, beroepsregels
Contactgegevens Vergunde activiteiten: toezichthoudende autoriteit
Ondernemingsnummer Gedragscode
Cookieverklaring en privacywetgeving
Bij e-commerce: check de informatieplicht

En bij online verkoop?

Als je aan e-commerce doet, moet je verplicht nog wat extra info geven zoals de prijs, aankoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, … Het is belangrijk dat klanten duidelijk zicht krijgen op wat ze kopen en onder welke voorwaarden. Een volledig overzicht van de informatieplicht als webshopuitbater vind je hier.

Controle

De FOD Economie is bevoegd voor de controle van bedrijfspagina’s. Uit een recente controle bleek dat meer dan één op drie ondernemingen niet in orde was met de wettelijk verplichte vermeldingen op hun website en/of sociale media. Hiervoor riskeer je een boete. Check dus zeker of je de verplichte gegevens overal duidelijk vermeldt.

Bron: Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

VLAIO