Uw vraag

Kan ik starten met ondernemen wanneer ik werkzoekende ben?

Antwoord door Haven

Zeker! Je kan gedurende één jaar ondernemen met behoud van je uitkering. Je moet hiervoor bij de RVA de regeling “springplank naar zelfstandige” aanvragen. Tijdens dit jaar kan je dan naar werk zoeken én je eigen zaak opstarten.

Om in aanmerking te komen voor dit statuut, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • je doet bij de RVA aangifte van de activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag of, indien je al uitkeringen ontvangt, vóór het begin van de activiteit (je mag met andere woorden nog niet met je zelfstandige activiteit begonnen zijn);
  • je mag je loontrekkende activiteit niet stopzetten of verminderen om van het voordeel te kunnen genieten;
  • je mag de afgelopen 6 jaar de zelfstandige activiteit niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend;
  • de activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (in het bijzonder door werknemers of in onderaanneming), tenzij dit heel uitzonderlijk gebeurt;
  • je mag geen artistieke activiteit uitoefenen;
  • je zelfstandige activiteit heeft een bijkomstig karakter (nevenactiviteit).

Dat laatste betekent dat het aantal uur dat je eraan besteedt en de grootte van je inkomsten beperkt moeten zijn. De RVA oordeelt of dit het geval is of niet. Je uitkering wordt namelijk verminderd met het bedrag van je netto belastbaar jaarinkomen dat het grensbedrag van 4.910,88 euro (bedrag vanaf 01/05/2022) overschrijdt.

Als je tijdens je werkloosheid start als zelfstandige, verlies je in principe je uitkering wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden van de maatregel ‘springplank naar zelfstandige’. Toch zijn er een aantal uitzonderingen: als je een opleiding volgt met het oog op een zelfstandig beroep bijvoorbeeld. Of als je als oudere werkloze na je 55ste opnieuw gaat werken.

Neem voor meer info contact op met de RVA.

Bron: Haven voor jonge ondernemers & Acerta

Haven

Haven is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. Samen zorgen ze voor een veilige proeftuin waar jonge ondernemers de ruimte en tijd krijgen om te experimenteren met hun eigen project.