Uw vraag

Mag ik zomaar op straat of de markt verkopen?

Antwoord door Contactcentrum Ondernemen

Neen, voor het uitoefenen van een ambulante activiteit heb je een leurkaart en een toelating van de gemeente nodig. Je leest er hieronder meer over.

Ambulante handel

Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als de verkoop, het te koop aanbieden of het uitstallen met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt.

Wil je een ambulante activiteit uitoefenen (op straat, op de markt, deur aan deur)? Dan heb je hiervoor een machtiging ambulante activiteiten (‘leurkaart’) nodig.

Voorwaarden

Om een machtiging ambulante handel aan te vragen, heb je volgende documenten nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s
  • Bij de verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • Voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument (aangestelde B): een bewijs van goed gedrag en zeden

Procedure

Je vraagt de machtiging ambulante activiteiten aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Je kunt daarvoor best telefonisch contact opnemen met het betreffende loket en informeren naar de benodigde documenten. Het ondernemingsloket controleert de toekenningsvoorwaarden en beoordeelt de aanvraag. Bij de ontvangst van je machtiging word je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Uitzonderingen

De machtiging ambulante activiteiten is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als je producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B) heb je geen machtiging nodig. Ook als je je diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen is de machtiging niet van toepassing.

Openbaar domein

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein heb je een toelating van de gemeente nodig. Je kan hiervoor een online aanvraag indienen. Meer info over de aanvraagprocedure binnen de Stad Geel vind je hier. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating. De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Bron: Contactcentrum Ondernemen Stad Geel

Contactcentrum Ondernemen