Uw vraag

Hoe bereid ik onderhandelingen met de bank voor?

Antwoord door Annelies Van Ostaeyen

Kredietonderhandelingen met de bank, ze bezorgen menig ondernemer de nodige stress. Hieronder geven we enkele tips om het vertrouwen van de bank te winnen en zo hopelijk de meest optimale kredietovereenkomst te sluiten.

  • Kom goed voorbereid aan de start

De beste indruk zal je maken met een goed onderbouwd financieringsdossier. Zorg ervoor dat je ondernemingsplan helemaal op punt staat. Zo geef je de bank een blijk van je vakbekwaamheid en geloofwaardigheid als ondernemer. De Unizo Startersservice stelt bijvoorbeeld een tool ter beschikking om je financieel en ondernemingsplan op te stellen.

Banken zijn vandaag de dag op hun hoede om kredieten te verstrekken, vooral bij risicovolle dossiers. Tegenover elke financiering moet je als ondernemer garanties kunnen zetten. Hoeveel wil je bijvoorbeeld zelf in het te financieren project investeren? Welk risico ben je dus bereid voor eigen rekening te nemen? Een goed onderbouwd financieringsproject, waaruit zowel ondernemer én bank voordeel kunnen halen, zal uiteraard wel op de nodige interesse kunnen rekenen.

  • Wees open, eerlijk & helder

Jouw belangen en die van je bankier liggen niet zover uit elkaar als je denkt. Speel dan ook van bij het eerste gesprek open kaart, niet alleen over het financieringsproject op zich, maar ook over de globale financiële situatie en draagkracht van je zaak. Wederzijds vertrouwen geeft de grootste garantie op een positieve uitkomst.

Ieder project, hoe weldoordacht ook, heeft zwakkere, meer risicovolle elementen. Het verhoogt je geloofwaardigheid als je zelf op die issues wijst, en daarbij meteen ook enkele concrete maatregelen voorstelt om de bijbehorende risico’s tot een minimum te beperken.

  • Neem kritiek van de bank ter harte

Wijst de bank je dossier af wegens te risicovol, dan lijkt het toch aangewezen om je project nog eens grondig onder de loep te nemen. Laat je hierbij eventueel bijstaan door een expert.

Weet ook dat jouw lokale kantoorhouder niet zelf beslist over de toekenning van het krediet, zeker wanneer het om een aanzienlijk bedrag gaat. Elke bankinstelling heeft een commissie die aanvraagdossiers op risico-technisch vlak haarfijn uitpluist en beslist over het al dan niet toekennen van het gevraagde krediet.

Onderhandelen kan en moet zelfs, maar speel het niet té hard! Een goede verstandhouding met je bankier is namelijk ook belangrijk. Komen jullie niet tot een overeenkomst? Dan kan het zeker geen kwaad om eens met een tweede bankinstelling te gaan praten. Zo krijg je een beter zicht op de onderhandelingsmarge en je hoort ook eens ander advies omtrent de meest aangewezen kredietvorm.

  • Eerst lezen, dan tekenen

Je onderhandelingen hebben tot een deal geleid? Proficiat! Weet wel dat mondelinge onderhandelingen je in principe tot niets verplichten. Een overeenkomst is pas definitief als alles op papier staat en het contract ondertekend wordt. Alvorens je handtekening te zetten, is het absoluut aan te raden het hele contract nog eens grondig door te nemen.

Bron: Unizo

Annelies Van Ostaeyen

Diensthoofd Ondernemen Stad Geel