Uw vraag

Hoe start ik als freelancer?

Antwoord door Liantis

In deze post geven we je een aantal tips om je strategie te bepalen als freelancer. Zo kent jouw carrière als zelfstandige een vlotte start.

Bepaal waarin je je onderscheidt van je concurrenten

Denk na over je ‘DNA’ als freelancer. Over welke expertise beschik je? Welke diensten ga je precies leveren? En welke meerwaarde biedt jij je klanten ten opzichte van andere freelancers? Je gaat je value proposition bepalen. Wat zijn je specifieke kenmerken en talenten die je onderscheiden van je concurrenten? Misschien hoort jouw dienstverlening thuis in een bepaalde niche.

Nadenken over je value proposition heeft twee voordelen. Het maakt het makkelijker om je boodschap – wie je bent, wat je doet en waarvoor je staat – te personaliseren en communiceren naar (potentiële) klanten. Daarnaast kan je het gebruiken als selectiecriterium voor het al dan niet aannemen van opdrachten.

Lees hier meer over hoe je met een duidelijke profilering meer succes hebt.

Stel altijd een overeenkomst op

De basis van een goede samenwerking is een contract. Maak vanaf het begin duidelijke afspraken en zet die ook op papier. Ook als je voor vrienden of kennissen een opdracht uitvoert. Zo weet elke partij waaraan ze zich mogen verwachten en vermijd je misverstanden en problemen achteraf.

In een goede overeenkomst mogen volgende zaken niet ontbreken:

  • Opdracht: Omschrijf zo volledig mogelijk de opdracht die je zal uitvoeren en leg de tijdspanne en deadlines vast.
  • Aansprakelijkheid en confidentialiteit: Leg vast dat je werk origineel van jou is, geen plagiaat is en dat de bedrijfsinfo die je hebt gebruikt voor je opdracht vertrouwelijk blijft.
  • Betalingsvoorwaarden: Bepaal je prijs of tarief, wanneer de betaling voldaan moet zijn en vermeld eventueel richtlijnen rond voorafbetaling en wat de gevolgen bij laattijdige betaling.
  • Voorwaarden om de samenwerking stop te zetten
  • Handtekeningen van jou en de klant

Vaak wil een klant op voorhand al voorbeelden zien van je werk of ideeën van je horen. In dat geval wil je natuurlijk voorkomen dat een potentiële klant met je ideeën aan de slag gaat of ermee naar een concurrent stapt. Vermeld daarom in je contract dat dit niet toegelaten is. Je kan ook een non-disclosure agreement (NDA) opstellen. Hiermee kan je regelen dat ook de info in de voorbesprekingen vertrouwelijk is.

Met een overeenkomst maak je een professionele indruk en heb je iets om op terug te vallen wanneer er problemen zouden zijn.

Maak een realistische planning

Hoewel vrijheid en flexibiliteit een grote troef zijn als freelancer blijven organisatie en planning erg belangrijk. Een retroplanning, waarbij je vanaf de deadline terugtelt, is handig en overzichtelijk, maar zoek vooral uit wat voor jou het beste werkt. Een maand-, week- of dagplanning? Een agenda op papier of digitaal?

Hanteer een eerlijk tarief

Het is niet simpel om een correcte prijs te bepalen voor je werk. Toch zal je op voorhand moeten bepalen wat je minimumprijs is, de prijs waar je niet onder gaat. Alles wat erboven ligt, kan je nog afstemmen afhankelijk van de hoeveelheid, moeilijkheid, klant, …

Bron: Liantis  

Liantis