Uw vraag

Wat zijn je fiscale verplichtingen als influencer?

Antwoord door VLAIO

Als influencer ontvang je meestal producten of geld in ruil voor reclame en ben je dus economisch actief. Net als elk ander beroep heb je dan ook fiscale verplichtingen na te leven.

Hoe verdien je als influencer?

Influencers zijn alomtegenwoordig op sociale media. Denk maar aan YouTube’ers die ‘gesponsord’ worden door een merk, mooie foto’s die een product aanprijzen op Instagram of leuke filmpjes op TikTok die enthousiast vertellen over een bepaalde dienst.

Bedrijven gaan graag in zee met influencers die veel volgers hebben en/of een specifieke doelgroep bereiken. Als influencer stel je het door jou opgebouwde platform dan ten dienste van dat bedrijf en maak je reclame voor hen. Je wordt hiervoor door het bedrijf vergoed met geld of een ander voordeel.

Sommige platformen betalen ook rechtstreeks de meest bekeken content creators. Zo betaalt YouTube je ongeveer 1 euro per 1.000 views wanneer je 1.000 abonnees hebt en je video’s de afgelopen 12 maanden minimaal 4.000 uur bekeken werden.

Fiscale verplichtingen

Als influencer met een verdienmodel ben je economisch actief. Net als elk ander beroep heb je dan ook fiscale verplichtingen die je moet naleven, maar krijg je ook bepaalde voordelen waarmee je je zaak kan doen groeien. We zetten alles op een rijtje:

Inkomen: divers of beroep?

Als influencer ben je verplicht om je inkomsten aan te geven aan de personenbelasting. Je kan jouw inkomsten kwalificeren als:

  • beroepsinkomsten
  • divers inkomen

Inkomsten worden als divers beschouwd wanneer het gaat om occasionele activiteiten, zonder dat hiervoor een organisatie werd opgezet. Deze inkomsten moeten aangegeven worden in de aangifte personenbelasting en worden belast aan een vlak tarief van 33%.

Beroepsinkomsten worden belast aan de progressieve tarieven, na aftrek van kosten. De wijze van belasting is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden en kan bijvoorbeeld verschillen als de influencer opdrachten krijgt via een tussenpersoon of agentschap.

Gratis producten of diensten

Ook gratis producten of diensten in ruil voor reclamediensten worden beschouwd als belastbare inkomsten. Deze dien je als influencer dus aan te geven in jouw belastingaangifte. Het belastbaar bedrag is de normale aankoopwaarde van het product of de dienst. Dit bedrag neem je op als divers inkomen of als beroepsinkomen.

Fiscale verplichtingen als influencer met regelmatige activiteiten

Oefen je als influencer of content creator op regelmatige en zelfstandige basis een economische activiteit uit (marketing- en reclamediensten)? Dan moet je niet alleen je inkomsten als ‘beroepsinkomen’ aangeven in de personenbelasting, maar heb je ook twee andere belangrijke plichten:

  1. Ik ben een zelfstandige en moet een onderneming starten

Als influencer die regelmatig economisch actief is, oefen je een zelfstandige beroepsactiviteit uit. Je wordt dan door de wet beschouwd als een onderneming. Dit betekent dat:

2. Ik ben btw-plichtig

Als influencer die regelmatig economisch actief is, ben je btw-plichtig en moet je je registreren voor btw-doeleinden. Als btw-plichtige heb je verplichtingen, maar ook interessante voordelen. Zo ben je verplicht btw aan te rekenen op facturen voor je klanten. Maar je hebt ook recht op btw-aftrek. Je hoeft bijvoorbeeld geen btw te betalen op goederen of diensten die je voor je zaak aankoopt. Is het bedrag van de btw op je aankopen hoger dan op je verkopen? Dan krijg je terug van de btw.

Hoe je jouw onderneming opricht, lees je hier.

Vrijstellingsregeling bij jaaromzet minder dan € 25.000 (excl. btw)

Het is ook mogelijk om als influencer gebruik te maken van een vrijstellingsregeling. De jaarlijkse omzet moet in dat geval lager zijn dan € 25.000 (excl. btw). De registratie voor btw-doeleinden moet nog steeds gebeuren, maar heel wat btw-verplichtingen vallen weg. Zo mag je geen btw aanrekenen en moet je geen btw-aangiftes doen.

Je leest hier meer over de btw of belasting op toegevoegde waarde.

Voor minderjarige influencers gelden is er een specifieke regelgeving. Je leest er hier meer over.

Communicatieve verplichtingen

Naast fiscale verplichtingen heb je als influencer die reclame maakt ook verplichtingen rond die commerciële communicatie. Zo moet reclame altijd als reclame herkenbaar zijn voor je volgers. Je leest er hier meer over.

Bron: Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

VLAIO