Uw vraag

Wat is het verschil tussen het statuut van werknemer en zelfstandige?

Antwoord door Liantis

Ben je werknemer? Dan regelt je werkgever je sociale zekerheid door inhoudingen op je loon en zorgt hij voor je verschillende verzekeringen. Als zelfstandige moet je je zelf aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en betaal je per kwartaal een sociale bijdrage.

De sociale bijdragen voor zelfstandigen liggen heel wat lager dan die voor werknemers. Dit verschil weerspiegelt zich wel in een verschil in uitkeringen. Als zelfstandige krijg je minder uitgekeerd bij ziekte, invaliditeit of pensioen. Deze verschillen kan je opvangen met aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen. Zo kan je je sociaal statuut optimaliseren op een manier die aangepast is aan jouw situatie.

Bron: Liantis

Liantis