Uw vraag

Wat is de vrijstelling btw voor kleine ondernemingen?

Antwoord door Liantis

Blijft je jaaromzet als ondernemer onder de 25.000 euro? Dan kan je een vrijstelling van je btw aanvragen. Je hoeft dan geen btw-aangifte in te dienen en je klanten geen btw aan te rekenen. Voorwaarde is dat je niet actief bent in de bouwsector of handelt in schrootmaterialen.

Wat is een kleine onderneming?

Kleine ondernemingen met een jaaromzet lager dan 25.000 euro kunnen ervoor kiezen om vrijgesteld te worden van hun btw-plicht. Je bent dan wel onderworpen aan de btw-regelgeving en je hebt een btw-hoedanigheid, maar je hoeft geen (drie)maandelijkse aangifte in te dienen en je klanten geen btw aan te rekenen.

Niet voor werken in onroerende staat

Op deze vrijstellingsregeling geldt een belangrijke uitzondering. Ondernemingen die zich toeleggen op werken in onroerende staat kunnen er – ongeacht hun jaaromzet – geen beroep op doen. De overheid deelt deze werken op in twee categorieën: eigenlijke en oneigenlijke werken in onroerende staat.

Eigenlijke werken in onroerende staat

Hieronder verstaat men het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken van een onroerend goed of een deel ervan. Voorbeelden zijn: ramen wassen, schilderwerken, dakwerken, schrijnwerk, tuinonderhoud, …

Ook de levering met plaatsing van een roerend goed, dat door die plaatsing een onroerend goed wordt, valt onder de rubriek ‘eigenlijke werken’. Voorbeelden zijn: plaatsen van tegels, plaatsen van ramen of deuren, …

Oneigenlijke werken in onroerende staat

Oneigenlijke werken zijn in principe geen werken in onroerende staat, maar ondernemingen die deze activiteiten uitvoeren, kunnen evenmin in aanmerking komen voor een btw-vrijstelling. Voorbeelden zijn de plaatsing, het onderhoud en de reiniging van:

  • Centrale verwarming of airco, inclusief branders, reservoirs en regel- en controletoestellen verbonden aan ketels of radiatoren.
  • Sanitaire installaties, inclusief alle vaste toestellen voor sanitaire of hygiënische doeleinden die de ondernemer aansluit op een waterleiding of riool.
  • Elektrische belinstallaties of alarminstallaties, al dan niet in het kader van brand- of diefstalpreventie.
  • Systemen waarmee een badkamer of keuken wordt uitgerust, zoals afzuigsystemen.

Twijfel je of jouw activiteiten en omzet in aanmerking komen voor de vrijstellingsregeling? Neem dan contact op met een erkend sociaal secretariaat.

Wat zijn de voordelen van de btw-vrijstelling?

De vrijstellingsregeling levert je vooral tijdswinst op, omdat je vrijgesteld bent van heel wat fiscale en administratieve verplichtingen. Je onderneming hoeft geen:

  • Btw aan te rekenen aan klanten;
  • Btw door te storten aan de overheid;
  • Periodieke btw-aangiften te doen.

Wat zijn de nadelen van de btw-vrijstelling?

Je kan in geen geval de btw in aftrek brengen die je aan je leveranciers hebt betaald. Ook moet je je omzet goed in de gaten blijven houden.

Vermelden op factuur

Heb je gekozen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen? Dan moet je wel nog je btw-hoedanigheid laten activeren. Je hoeft geen (drie)maandelijkse aangiften te doen, maar je facturen moeten wel voldoen aan dezelfde regels die gelden voor btw-plichtigen. Ook moet je je BE-identificatienummer vermelden.

Je brengt geen btw in rekening op je factuur, maar je bent wel verplicht om de volgende vermelding toe te voegen: ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’ of ‘Vrijgesteld van btw’.

Bron: Liantis

Liantis