Uw vraag

Wat zijn de formaliteiten bij de oprichting van een vennootschap?

Antwoord door Unizo

Wanneer je start met een vennootschap gelden er naast de standaardformaliteiten een aantal extra verplichtingen. Welke? We leggen het je hieronder uit.

Financieel plan

Een financieel plan geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van jouw onderneming en is onderdeel van het ondernemingsplan. Als je een vennootschap wil oprichten, moet je een financieel plan voor de eerste twee jaar van de vennootschap (laten) opmaken. Je moet het plan aan de notaris overmaken bij het opstellen van de oprichtingsakte.

Bij faillissement binnen de eerste drie jaar na de oprichting zal de rechter het financieel plan opvragen bij de notaris. Als dan blijkt dat onvoldoende vermogen werd voorzien voor de eerste twee jaar van de activiteit, word jij als oprichter hoofdelijk verantwoordelijk gesteld voor de schulden van de vennootschap. De beperkte aansprakelijkheid wordt dan opgeheven.

Het financieel plan is niet vereist voor een VOF (vennootschap onder firma) en een CommV (commanditaire vennootschap).

Tip! Via het Unizo Startersplatform stel je begeleid je financieel en ondernemingsplan op.

Oprichtingsakte

Een vennootschap wordt opgericht met een notariële akte. Daarbij moet je statuten opmaken die worden neergelegd bij de notaris. De notaris zorgt dan voor publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad. De notaris kan de oprichtingsakte pas opstellen nadat hij een bankattest heeft ontvangen. Sinds 1 augustus 2021 is het mogelijk om een vennootschap digitaal op te richten via het platform ‘startmybusiness’ van de federatie van notarissen. Je hoeft hierdoor geen fysieke vergadering meer vast te leggen met een notaris. De tussenkomst van de notaris blijft wel vereist.

Voor een VOF en CommV volstaat een onderhandse akte tussen de betrokkenen, zonder tussenkomst van een notaris (behalve wanneer er onroerende goederen worden ingebracht). Er is dan ook geen financieel plan en bankattest vereist. Je moet in dat geval zelf zorgen voor de publicatie van de statuten.

Bankattest

De notaris kan de oprichtingsakte pas opstellen nadat hij een bankattest heeft ontvangen. Dit bankattest is een bewijs geleverd door je financiële instelling dat het vereiste oprichtingskapitaal gestort werd op een zichtrekening op naam van de op te richten vennootschap.

Vennootschapsbijdrage en sociaal verzekeringsfonds

Als vennootschap ben je onderworpen aan de vennootschapsbijdrage en dien je je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

De wet verplicht vennootschappen verder om bepaalde akten of documenten openbaar te maken. Bijvoorbeeld de oprichtingsakte, een verandering van zetel, een benoeming van bestuurders, …

Bron: Unizo

Unizo