Uw vraag

Sociale bijdragen: wat bij een onvolledig jaar?

Antwoord door Lien Schoofs

Als zelfstandige betaal je sociale bijdragen op je belastbaar inkomen. Deze bijdragen worden steeds berekend op een netto belastbaar jaarinkomen. Heb je een onvolledig jaar bij je opstart? Dan zal men je inkomen herberekenen naar een jaarinkomen. Wat betekent dat precies en welke gevolgen kan dit hebben? We geven je graag wat meer inzichten aan de hand van enkele voorbeelden.

Basisberekening sociale bijdragen

De basisregel stelt dat je 20,5% sociale bijdragen betaalt op je netto belastbaar jaarinkomen. Bij een eenmanszaak is je netto belastbaar jaarinkomen je omzet min je beroepskosten en je betaalde sociale bijdragen. Dat exacte inkomen kent de fiscus pas na twee jaar, dus dan zal je een definitieve afrekening ontvangen – ook wel de regularisatiebijdragen genoemd. Bij een vennootschap baseert men zich op het loon dat je uit de vennootschap haalt. Dat inkomen is dus wel al gekend.

Berekening bij een onvolledig jaar

Stel: je start op 1 september als zelfstandige en verdient € 5.000 tussen 1 september en 31 december. Je bent in dat geval twee kwartalen aangesloten voor je sociale bijdragen. Daardoor wordt je jaarinkomen als volgt berekend:

  • € 5.000 gedeeld door twee (kwartalen) en vervolgens maal vier om tot een jaarinkomen te komen.
  • Concreet zal je jaarinkomen dus € 10.000 bedragen en worden hierop je sociale bijdragen berekend: € 10.000 x 20,5% = € 2.050.

Start je op 1 oktober en verdien je € 5.000 tussen 1 oktober en 31 december, dan is de berekening als volgt:

  • € 5.000 gedeeld door één (kwartaal) en vervolgens maal vier om tot een jaarinkomen te komen.
  • Concreet zal je jaarinkomen dan € 20.000 bedragen en worden hierop je sociale bijdragen berekend: € 20.000 x 20,5% = € 4.100.

Je startdatum bepaalt dus hoeveel sociale bijdragen je zal moeten betalen. Anderzijds, vanaf dat je twee kwartalen sociale bijdragen hebt betaald, geldt dit wel als een extra pensioenjaar.

Simulatie

Wil je weten hoe jouw sociale bijdragen gaan uitvallen? Bij je sociaal verzekeringsfonds kan je terecht om een simulatie te maken op basis van jouw specifieke situatie. Hier vind je een overzicht van alle sociale verzekeringsfondsen.

Mogelijke gevolgen voor kortingen en vrijstellingen

Starterskorting

Wanneer je inkomsten beperkt zijn tot maximaal € 8.473,80 kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van een starterskorting. Onthoud wel dat bij een onvolledig jaar je inkomsten herberekend worden naar een jaarinkomen en je mogelijks niet meer aan deze grens voldoet om de korting te krijgen.

Vrijstelling

Ook als je als startende zelfstandige in bijberoep een vrijstelling van je sociale bijdragen wenst omdat je vermoedt dat je inkomen lager zal zijn dan € 1.815,41 moet je hiermee rekening houden. Die grens heeft namelijk betrekking op je (herberekende) jaarinkomen. Stel bijvoorbeeld dat je start op 1 juli en dat je dat jaar € 1.400 netto belastbaar inkomen verdient. Je jaarinkomen is dan € 2.800, waardoor je geen vrijstelling van sociale bijdragen kan genieten dat jaar.

Bronnen: VLAIO, Startersgids en Subsidiedatabank

Lien Schoofs

Projectmedewerker Startup 2440 binnen de dienst Ondernemen van Stad Geel