Uw vraag

Welke valkuilen vermijd je best als starter?

Antwoord door Lien Schoofs

Als starter kom je de nodige uitdagingen tegen. Je moet veel regelen, klanten vinden en je administratie op orde houden. Ben jij klaar voor de start? Met deze tips trap je in elk geval niet in de grootste valkuilen.

  • Geen financiële buffer opbouwen

Joepie! De eerste omzet wordt op je zakelijke rekening gestort. Dat is een geweldig moment, maar geef niet direct al je verdiende centen uit. Onthoud dat omzet geen winst is. Je zakelijke kosten en btw moeten er nog af.

Zet geld opzij voor belasting en btw. Als je in loondienst bent, wordt er automatisch belasting ingehouden. Als zelfstandige moet je zelf geld opzij zetten om de inkomstenbelasting te betalen. Bouw een buffer op door standaard een deel van je inkomsten apart te zetten voor de belasting. Meer info over de geldende tarieven vind je hier. Je moet ook rekening houden met de belastingvrije basissom van € 9.270 (in 2023).

Vergeet ook de btw niet. Op je omzet reken je vaak nog 21% btw aan. Bovenop iedere € 100 omzet die je factureert, reken je dus € 21 btw aan. Dit bedrag kan in lucratieve periodes flink oplopen. Onthoud dat je de ontvangen btw ieder kwartaal via de btw-aangifte moet terugbetalen aan de FOD Financiën. Hier lees je meer over de periodieke btw-aangifte.

Bouw een buffer op voor mindere tijden. Het is verstandig om in je eerste jaar als zelfstandige spaarzaam te zijn. Er zullen periodes zijn dat je veel verdient, maar er zullen ook momenten zijn dat je minder klanten of opdrachten hebt. Zet daarom geld opzij op je zakelijke spaarrekening. Het is normaal dat winstgevende periodes zich afwisselen met periodes van verlies. Deze dipjes in je inkomen moet je kunnen opvangen. Vergeet ook niet dat je tijdens vakanties of ziekte geen geld verdient.

  • Klantenwerving op een laag pitje zetten

Starters en freelancers hebben vaak één opdrachtgever en bouwen van daaruit hun klantenbestand verder uit. Zeker in de beginfase is het noodzakelijk om klanten te blijven zoeken. Dat wordt ook wel klantenwerving of acquisitie genoemd. Ook al heb je nu veel werk, blijf vooruitkijken. Wat doe je als deze opdracht ineens ophoudt?

Als je weinig opdrachtgevers hebt, loop je het risico in één klap je volledige inkomen kwijt te raken. Probeer je netwerk dus uit te breiden en te onderhouden. Dat kan op verschillende manieren: via sociale media, telefonische acquisitie, zakelijke website, naar ondernemersevents en netwerkmomenten gaan, je product/dienst voorstellen via een elevator pitch, …

  • Focus verliezen

Definieer bij de start van je onderneming een duidelijk doel en pas je strategie daarop aan. Een bekende valkuil is namelijk dat je de rode draad uit het oog verliest en vervalt in bijzaken. Je moet de hoofdlijnen bepalen en deze zien vast te houden. Bedenk dus van tevoren waarom je je zaak opricht en wat je hiermee wil bereiken. Schrijf deze doelstellingen op in je ondernemingsplan.

Besteed eventueel werk uit. Kijk of het nodig is om bepaalde taken uit te besteden aan andere professionals. Het is een grote valkuil van ondernemers om alles zelf te willen doen. Je kunt niet overal in gespecialiseerd zijn. Schakel bijvoorbeeld een boekhouder in als je geen held bent met cijfers. Dat is een investering, maar wel één die je tijd en belastingvoordelen oplevert.

Om je focus te behouden is het ook belangrijk om gezond en fit te ondernemen. Daar word je niet alleen productiever van, maar ook een betere ondernemer. Laat bijvoorbeeld niet je agenda jouw leven bepalen, maar word de baas over je agenda.

  • Niet voorbereid zijn op wanbetalers

Wanbetalers, helaas krijgen heel wat zelfstandigen ermee te maken. Zorg dus dat je je administratie op orde hebt. Niet alleen omwille van de bewaarplicht en belastingaangiften, maar ook om je cashflow te monitoren. Zo weet je precies wanneer je een herinnering moet sturen. Niet-betaalde facturen kunnen in het ergste geval zelfs leiden tot een faillissement.

Een goede factuur voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo zijn een factuurdatum en betalingstermijn een must. Door een vaste betalingstermijn aan elke klant te communiceren, kun je een hoop ergernis en financiële perikelen voorkomen.

Verstuur rekeningen op tijd en onderneem direct actie als een klant te laat (of helemaal niet) betaalt. Blijf wel altijd vriendelijk in je communicatie, aangezien de klant een factuur altijd per ongeluk over het hoofd gezien kan hebben. Voel je niet bezwaard om contact op te nemen. Je staat volledig in je recht. Het is een veelvoorkomende valkuil om onbetaalde facturen maar onbetaald te laten.

  • Risico’s niet afdekken

Je denkt misschien dat jou niets overkomt, maar fouten maken is menselijk. Ook ziektes of ongelukken kan je helaas niet uitsluiten. Met een verzekering gewaarborgd inkomen krijg je bij arbeidsongeschiktheid en ziekte een maandelijkse vergoeding, bovenop de uitkering van je ziekenfonds. De premie van deze verzekering kan je verwerken in je (uur)tarief.

Goed om weten: verzekeringsmaatschappijen maken een onderscheid tussen zakelijk en privé. Jouw privéverzekering is dus niet geldig als je aan het werk bent. Voor alle zakelijke activiteiten moet je dus een aparte verzekering afsluiten. Als je onderneming producten maakt (bv. fabriek, landbouwbedrijf, elektricien), producten verkoopt (bv. winkel of groothandel) of diensten uitvoert (bv. kapster, schoonheidsspecialiste) heb je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nodig. Verricht je onderneming voornamelijk intellectuele arbeid (bv. boekhouders, consultants), dan heb je een  beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Verzeker ook bedrijfswagens én privévoertuigen die je zakelijk gebruikt. Heb je personeel in dienst? Dan is een arbeidsongevallenverzekering verplicht.

  • Geen pensioen

Een andere valkuil van starters is dat ze niet altijd nadenken over hun inkomen na de pensioenleeftijd. Hoewel het minimumpensioen voor een zelfstandige evenwaardig is aan dat van een werknemer in de privésector, ligt het gemiddelde wettelijke pensioen voor zelfstandigen in vergelijking helaas heel wat lager. Het is dus belangrijk om je pensioenmogelijkheden te onderzoeken.

Bron: ikgastarten.nl

Lien Schoofs

Projectmedewerker Startup 2440 binnen de dienst Ondernemen van Stad Geel