Uw vraag

Welke diploma’s heb ik nodig om te starten als zelfstandige?

Antwoord door Liantis

Wil je starten als zelfstandige? Dan moet je sinds 2018 in Vlaanderen niet langer kunnen bewijzen dat je de nodige kennis hebt om je onderneming goed te beheren. Ook beroepsbekwaamheid hoef je sinds 2019 niet meer te bewijzen.

Basiskennis bedrijfsbeheer

Sinds 1 september 2018 ben je niet langer verplicht om je kennis bedrijfsbeheer aan te tonen wanneer je een zaak start in Vlaanderen. Wanneer je een onderneming opstart in het Wallonië of Brussel, dan zal je bij het ondernemingsloket wel nog moeten bewijzen dat je over kennis beschikt om een bedrijf op te starten en te leiden.

Dat je over die kennis beschikt, kan je aantonen op twee manieren: via een getuigschrift of via relevante praktijkervaring. Je ondernemingsloket beoordeelt op basis van je aangeleverde bewijsstukken of je wel degelijk over de nodige kennis beschikt. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je in beroep gaan bij de Vestigingsraad.

Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer

Het ondernemingsloket gaat na of je beschikt over een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer of over een gelijkwaardig diploma. Elk diploma van een in België erkende hogeschool of universiteit komt in aanmerking. Kijk in de diplodatabank van de overheid of jouw diploma oké is.

Relevante praktijkervaring

Heb je geen geschikt diploma, maar wel praktijkervaring? Dan leg je bij het ondernemingsloket stukken voor die dit kunnen bewijzen. Als zaakvoerder van een vennootschap moet je bijvoorbeeld kunnen aantonen dat je in de afgelopen vijftien jaar minstens drie jaar ervaring opdeed in hoofdberoep.

Voorbeeld: Na vijf jaar als copywriter zet Ann haar eenmanszaak stop en begint ze een redactiebureau. Bij de oprichting van haar BV hoeft ze geen getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer voor te leggen, omdat haar ervaring in de eenmanszaak geldt als relevante praktijkervaring.

Bewijs beroepsbekwaamheid

Voor een aantal gereglementeerde activiteiten, bijvoorbeeld in de bouwsector, is het nodig dat je kan aantonen dat je het vak beheerst. Dit heet beroepsbekwaamheid, ook wel gekend als ‘beroepskennis’. Het ondernemingsloket oordeelt over je beroepsbekwaamheid. Je kan bij de Vestigingsraad in beroep gaan tegen de beslissing.

In Vlaanderen hoef je sinds 1 januari 2019 geen beroepsbekwaamheid meer te bewijzen wanneer je een zaak start.

In Wallonië en Brussel staan wel nog een aantal beroepen op de lijst van gereglementeerde beroepen: vrijwel alle bouwberoepen, carrosserie en herstelling van motorvoertuigen, verkoop van tweedehandswagens, verkoop en herstelling van fietsen, restauranthouder en traiteur, bakker, kapper, schoonheidsverzorging, manicure, opticien, begrafenisondernemer en installateur-frigorist.

Diplodatabank

Om te weten of je met je opleiding je ondernemende vaardigheden kunt bewijzen, kan je de diplodatabank raadplegen. Je krijgt er uitsluitsel over de bewijskracht van diploma’s op vlak van de basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid.

Bron: Liantis

Liantis